Du är här

Nytt företagsregister för Karleby- och Perhoregionen har publicerats

17.12.2018

Det nya företags- och serviceregistret för Karleby- och Perhoregionen har nu publicerats och finns på www.karleby.fi > Kundbetjäning och rådgivning > Företagsregister. På samma sätt som tidigare grundar sig uppgifterna på det företagsregister som KOSEK administrerar.

I registret ingår förutom basuppgifter om företagen även information om deras produkter och tjänster.

Uppgifterna i registret grundar sig huvudsakligen på myndigheternas register, såsom handels- och föreningsregistren. KOSEK ansvarar för uppdateringen av registeruppgifterna, men den viktigaste informationskällan är företagen själva. Registret är alltid avgiftsfritt både för företaget och för användaren.

Nytt i företagsregistret är att det också innehåller information om de tjänster som företagen tillhandahåller. I början kommer det att saknas uppgifter i serviceregistret, men vartefter företagen uppdaterar sina uppgifter kan de placera sig i rätt kategori i serviceregistret.

Företagets bransch i branschklassificeringen är ofta en annan än den som företaget egentligen verkar i. I sådana fall gör serviceregistret det lättare att hitta rätt för den som är ute efter tjänster. I företagsregistret kan du med andra ord söka företag utgående från namn, bransch, produkt eller tjänst.

I företagsregistret hittar du också många intressanta statistiska sammandrag av företag som ingår i registret, till exempel utgående från företagens läge, vilket år de grundats och hur stora de är.

Upp

Uppdaterad 17.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut