Olet tässä

Ehdotus Halkokarin rannan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nähtäville

2.4.2019

Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 hyväksyä Halkokarin rannan asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville. Ehdotuksen on tarkoitus olla nähtävillä 11.4.−13.5.2019.

Kyseessä on Suntinsuun itäpuolella, Halkokarin rannalla sijaitseva alue, joka ulottuu Pohjoisväylän pohjoispuolella sijaitsevalta puusillalta Mustakarille saakka rajautuen Vanhaan Veistämöntiehen.

Alue, jota kaavaehdotus koskee, sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa ja on suurelta osin kaavatonta. Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta yhtä kiinteistöä alueen pohjoisosassa. Alueella on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita.

Kaavoitustyön tavoitteena on säilyttää alueen kulttuuriympäristö ja ulkoilu‐ ja virkistysarvot sekä mahdollistaan Meripuiston itäosien, Suntinsuun ja Mustakarin alueiden palvelu- ja matkailupalveluverkoston täydentyminen.

Kaavoitustyöllä tarkastellaan eri osa‐alueiden käyttötarkoitusta ja käyttöä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä, uuden kevyen liikenteen sillan paikkaa sekä matkailuun, palveluihin ja veneilykulttuuriin liittyvien erilaisten toimintojen sijoittumista alueelle. Alue on myös osa Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen tarkastelualuetta. Kaavatyössä on huomioitu myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt kansallisen kaupunkipuiston tavoitteet.

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 11.10.−12.11.2018. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saatiin yhteensä 10 lausuntoa ja mielipidettä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnittelun asemakaavan luonnosvaiheesta antamat vastineet.

Tavoitteena on säilyttää alueen ulkoilu‐ ja virkistysarvot

Alueen kokonaispinta-ala on 30 hehtaaria, josta eteläosan asemakaavan muutoksen pinta-ala on 2,4 hehtaaria. Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa keskeiset käyttötarkoitusmerkinnät ovat liike- ja palvelurakennusten sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet, venesataman/ venevalkaman korttelialue sekä eri lähivirkistysalue- ja puistomerkinnät, joista suurin osa on osoitettu ympäristöltään säilytettävinä.

Nykyistä venevajojen aluetta täydentämään on osoitettu ohjeellisina rakennusaloina yhteensä 13 uutta venevajaa. Lisäksi pohjoisen korttelin korttelialueelle on osoitettu 8 uutta venevajaa, jotka toimivat rajaavana elementtinä viheralueen ja korttelialueen välissä.

Alueen kevyen liikenteen väylät ja reitit nimetään ja osoitetaan asemakaavakartassa nimistötoimikunnan päätöksen mukaan seuraavasti: Itäinen Venevajantie, Muistomerkintie ja Tervamakasiininraitti. Lisäksi asemakaavakartalla on osoitettu erillisen aloitteen mukaisesti Partiopolku.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.4.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta