Olet tässä

Joulukuun bussireittikokeilusta Heinolankaareen saatiin myönteisiä kokemuksia

14.1.2019

Joulukuun 1.-20. päivinä pystyi kulkemaan bussilla Kokkolan keskustasta Heinolankaaren kauppakeskusalueelle ja takaisin. Tämä joulunajan pop up –reitti oli käytössä muina päivinä paitsi sunnuntaina kaikkiaan 16 päivän ajan.

Kokeilu avattiin liikennöitsijän aloitteesta, ja siitä tiedotettiin sekä tiedotusvälineiden että verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Kokeilu tehtiin muuttamalla normaalien vuorojen ajovälejä eikä kokeilusta aiheutunut kaupungille kustannuksia. Muulloin tälle alueelle ei busseja kulje.

Matkustajaraporttien mukaan reittiä käytti noin 100 henkilöä, mikä tarkoittaa 6,25 matkustajaa päivää kohden. Liikennöitsijä pitää tätä määrää hyvänä, kun huomioidaan reitin lyhyt ennakkotiedotusaika.

Kaupungin www-sivulla pystyi jättämään kommentteja tästä kokeilusta. Kyselyyn tuli kymmenen vastausta. Vain yksi vastaaja oli käyttänyt tätä kokeilulinjaa.

Vastaukset olivat samansuuntaisia kuin Facebook-tileillä käytyjen keskustelujen kommentit. Kokeilua pidettiin hyvänä ja sen toivotaan jatkuvan. Lisäksi toivotaan uusia bussireittejä eri puolille kantakaupunkia, etenkin Isokylään, Mustikkamaalle ja Halkokarin suuntaan.

Kokeilua ja kommentteja käytetään hyväksi Kokkolan joukkoliikennejärjestelmän uudistusta suunniteltaessa.

Päivitetty 14.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta