Olet tässä

Halkokarin ja Hakalahden-Jokilaakson rakennushankkeiden esiselvitykset ovat valmistuneet

20.2.2019

Halkokarin ja Hakalahden-Jokilaakson monitoimitalojen esiselvitykset ovat valmistuneet. Sivistyslautakunta käsitteli sekä Hakalahden ja Jokilaakson että Halkokarin rakennushankkeiden esiselvityksiä kokouksessaan 19.2. Lautakunta päätti hyväksyä osaltaan esiselvitykset suunnittelua ohjaaviksi asiakirjoiksi sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallituksen käsittelyyn ne etenevät maaliskuussa.

Vuonna 2017 on Kokkolan kaupungin toimielimissä päätetty varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkoista 2020-luvulla.

Tämän johdosta kaupungin sivistystoimi on laatinut esiselvitykset Hakalahden ja Jokilaakson sekä Halkokarin alueiden koulutiloista. Selvityksissä on otettu huomioon myös varhaiskasvatuksen tilatarpeet.

Selvityksissä tarkasteltiin nykyisiä tiloja ja niiden mahdollisuuksia sekä vaihtoehtona uudisrakennukset ja niiden mahdolliset rakennuspaikat. Tässä tarkasteltiin myös liikennejärjestelyt, maankäyttö ja kaavoitussuunnitelmat alueella.

Tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja kouluhankkeissa on merkittävässä roolissa yhdessä laadittu pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan päiväkodin ja koulun toimintaa ja tilatarpeita.

Kummassakin hankkeessa on laadittu alustavat pedagogiset suunnitelmat, joita tarkennetaan hankkeiden edetessä.

Esiselvityksiä valmistellut työryhmä esittää, että Halkokarille ja Piispanmäelle rakennetaan monitoimitalot, joissa on tilat varhaiskasvatuksen ryhmille sekä perusopetuksen luokille 1−9.
Tämä tarkoittaa tiloja 72−96:lle 0−4 vuotiaalle sekä kolmelle 5− ja 6−vuotiaiden esiopetuksen rinnakkaisryhmälle. Oppilashuollon ja nuorisotoimen tilatarpeet on myös huomioitu laskelmissa.

Hankkeiden alustavat koot ovat Halkokarilla 10 353–11 654 kerrosneliömetriä ja Piispanmäellä 10 988–12 358 kerrosneliömetriä. Lopulliset pinta-alat tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Molemmat hankkeet ovat hieman pienempiä kuin Isokylän monitoimitalo.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen polkuja halutaan eheyttää

Esityksissä on tavoitteena kaupungin strategian mukainen ehyt polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen päättövaiheeseen asti. Monitoimitalot mahdollistavat yhtenäisen perusopetuksen toteuttamisen ja uuden oppimiskäsityksen mukaisen oppimisympäristön terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

Kantakaupungin pohjoispuolelle on tämän suunnitelman myötä tulossa kaksi monitoimitaloa, joissa on päiväkoti, esiopetus ja perusopetukset luokat 1−9. Tilojen mitoitus on alueen ennakoidun väestönkasvun mukainen. Esityksissä on huomioitu myös mahdollinen maksuton 5−vuotiaiden esiopetus, joka lisännee varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää tulevaisuudessa, jos tällainen päätös syntyy.

Esitykset omalta osaltaan vähentävät rakennusten korjausvelkaa ja tuovat käyttökustannusten ja energiatehokkuutta.

Esiselvitys on hankkeiden suunnittelun ensimmäinen vaihe, jossa tarkastellaan tarpeita ja mahdollista rakennuspaikkaa ja -tapaa. Sen jälkeen, kun hankkeelle myönnetään suunnittelumääräraha talousarvioon, nimetään varsinainen suunnittelutoimikunta. Siinä vaiheessa suunnitelmat tarkentuvat, laaditaan tilaohjelma ja kustannusarvio.

Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kuulla suunniteltujen rakennuspaikkojen naapurustoa koskien tehtyjä esiselvityksiä.

Sivun alkuun

Päivitetty 20.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta