Olet tässä

Hakalahden ja Jokilaakson rakennushankkeen suunnittelua jatketaan esiselvityksen pohjalta

14.5.2019

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.5. hyväksyä Hakalahden ja Jokilaakson koulurakennushankkeesta laaditun esiselvityksen jatkosuunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi.

Piispanmäen monitoimitalo –nimellä jatkossa kulkevasta hankkeesta laaditaan viitesuunnitelma kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Päätöksen mukaan Hakalahden ja Jokilaakson koulujen hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2022 tai kun rakennus valmistuu. Koulurakennukseen tulee tilat myös päiväkodille, sekä nuorisotilat.

Kaupunginvaltuuston 13.3.2017 tekemään Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkopäätökseen liittyen Hakalahden ja Jokilaakson koulujen rakennushankkeesta päätettiin laatia esiselvitys. Päätöksen mukaan Jokilaakson ja Hakalahden kouluista on tavoitteena muodostaa 2020-luvun alkupuolella yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1−9).

Hankkeesta laadittu esiselvitys lähtee siitä, että Hakalahden ja Jokilaakson koulujen toiminnat yhdistyvät yhtenäiseksi perusopetukseksi. Piispanmäen alueen tontille rakennetaan monitoimitalo, jossa on tilat varhaiskasvatuksen ryhmille sekä perusopetuksen luokille 1−9. Monitoimitaloon varataan tilaa myös oppilashuollolle ja nuorisotoimelle. Hankkeen alustava koko on 10 988 -12 358 kerrosneliömetriä. Lopulliset pinta-alat tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa.

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun koulurakennushankkeen esiselvityksestä jo kokouksessaan 11.3. Keskustelun perusteella hankkeesta laadittavassa viitesuunnitelmassa täsmennetään palvelutarpeiden edellyttämien tilojen laajuus-, kustannus- ja aikataulutavoitteita sekä liikennejärjestelytarpeita.

Viitesuunnitelmavaiheessa hankkeesta laaditaan myös alustava huonetilaohjelma ja liikuntatilojen mitoitusta arvioidaan suhteessa muihin kaupungin liikuntarakentamisinvestointeihin.

Hankkeeseen on tehty 6,5 miljoonan euron investointivaraus ja siitä laaditaan lapsivaikutustenarviointi.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta