Olet tässä

Sairauspoissaolojen määrää on saatu edelleen vähennettyä

29.3.2019

Sairauspoissaolojen määrä koko kaupungin tasolla jatkoi laskuaan ja pitkien sairauslomien suhteellinen osuus sairauspoissaoloista väheni. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2018 henkilöstöraporttia kokouksessaan 28.3. Kaupunginhallituksesta henkilöstöraportti etenee valtuuston käsiteltäväksi

Vuoden 2018 lopussa kaupungin henkilöstön määrä oli 2 300, joista vakituisia oli 77 prosenttia ja määräaikaisia 23 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstön kokonaismäärä kasvoi prosentin verran.

Kaikista palvelussuhteista noin 65 prosenttia (1 494) sijaitsi sivistystoimessa. Kaupunkiympäristö (11.4.2018 saakka tekninen toimiala) työllisti seuraavaksi eniten, noin 22 prosenttia (500) henkilöstöstä. Konsernihallinnossa ja –palveluissa palvelusuhteista oli noin 5 prosenttia (124).

Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lastenhoitaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja, siivooja, koulunkäynninohjaaja ja peruskoulun lehtori. Kaiken kaikkiaan erilaisia tehtävänimikkeitä oli käytössä 335.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset nostivat henkilöstökustannuksia

Henkilöstökustannukset vuonna 2018 olivat 96,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 95,4 miljoonaa euroa. Palkkamenot sisältävät palkat ja sivukulut. Kustannusten nousuun vaikuttivat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Kunnallisten työehtosopimusten mukainen yleiskorotus 1.5.2018 lukien korotti tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä 1,17 – 1,25 % sopimusalasta riippuen. Lisäksi henkilöstölle maksettiin tammikuussa 2019 työehtosopimuksen mukainen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä (9,2 prosenttia palkasta), joka kirjattiin vuodelle 2018.

Henkilöstön keski-ikä 48 vuotta

Kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 73,6 prosenttia. Vuonna 2017 naisten osuus oli 73,3 prosenttia. Sivistystoimi oli selkeästi naisvaltaisin toimiala, sillä naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli yli 86 prosenttia. Miesvaltaisin toimiala oli aluepelastuslaitos, jonka henkilöstöstä yli 90 prosenttia oli miehiä.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli miesten osalta 47,9 ja naisten osalta 48,1 vuotta. Sekä miesten että naisten keski-ikä on noussut edellisvuoteen verrattuna, sillä edellisvuonna vastaavat keski-iät olivat 46,9 vuotta miesten osalta ja 47,1 vuotta naisten osalta. Henkilöstön keski-ikä on kokonaisuudessaan jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla yleensä. Vuonna 2017 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli noin 45,8 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat edelleenkin 40−49 - ja 50−59 -vuotiaat. Yli 50-vuotiaiden osuus laski edellisvuodesta. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 841 henkilöä eli 29,5 prosenttia, kun heitä vuonna 2017 oli 46,7 prosenttia.

Sairauspoissaolojen määrä laski

Sairauspoissaolojen määrä koko kaupungin tasolla jatkoi laskuaan ja pitkien sairauslomien suhteellinen osuus sairauspoissaoloista väheni. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 33 532 kalenteripäivää, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 35 272.

Vuonna 2018 sairauspäiviä oli henkilöä kohti 14,6 kalenteripäivää, kun vastaava luku edellisvuonna oli 15,4 kalenteripäivää henkilöä kohti. Suurimpia poissaolosyitä edellisvuosien tapaan olivat tuki- ja liikuntaelin- sekä sidekudosten - ja hengityselinten sairaudet.

Henkilöstöraportti kuvaa Kokkolan kaupungin henkilöstövoimavaraa tilastoaineiston valossa. Vuoden 2018 tietoja on verrattu vuoteen 2017 sekä osin Kuntatyönantajien valtakunnallisiin henkilöstötilastoihin.

Vuoden 2016 ja sitä aiemmista tilastoista on jätetty pois sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.1.2017 alkaen.

Henkilöstöraportti lisätään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Kaupunkiorganisaatio> Henkilöstö> Henkilöstöraportti

Sivun alkuun

Päivitetty 29.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta