Olet tässä

Isokylän monitoimitalon laajennuksen käyttöönotto syksylle 2021

8.1.2019

Isokylän monitoimitalon laajennuksesta on laadittu esiselvitys, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.1. jatkosuunnittelun pohjaksi. Esiselvityksen mukaan muun muassa kasvavat oppilasmäärät huomioiden tarvitaan arvioitua suurempi lisärakennus ja sen valmistuminen ajoittuisi vuodelle 2021. Kaupunginhallitus päätti, että hanke toteutetaan KVR-urakkana laadittavan viitesuunnitelman pohjalta ja nimesi hankkeelle rakennustoimikunnan.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2018 kaupunkikeskustan vuosiluokkien 7−9 opetuksen järjestämistä suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistymisen jälkeen. Päätöksen mukaan Isokylän alueelle monitoimitalon yhteyteen lisätään noin 800 hyötyneliötä (hym²) pysyviä opetustiloja perusopetukseen. Tämän myötä Isokylän koulussa opetus jatkuu 9. luokalle saakka.

Kaupunginvaltuuston 19.11.2018 hyväksymässä talousarviossa ja -suunnitelmassa on Isokylän monitoimitalon laajennuksen suunnitteluun 150 000 euroa vuodelle 2019 ja hankkeen toteuttamiseen KVR-urakkana määrärahat vuosille 2020 ja 2021.

Kaupunkiympäristön ja sivistystoimen edustajista koostunut työryhmä on laatinut viime syyskauden aikana Isokylän monitoimitalon laajennuksesta esiselvityksen. Isokylän alueen jatkuva kasvu ja sitä myötä oppilasmäärien kasvu heijastuu myös suunniteltujen lisätilojen laajuuteen. Jatkoselvitysten myötä myös alustava neliömäärä on osoittautunut riittämättömäksi, koska vuosiluokilla 7−9 oppilasmäärä on tarkentunut noin 250 oppilaaseen.

Esiselvitystä laadittaessa on myös tullut esiin tilatarpeita, joita ei aiemmin oltu pystytty huomioimaan. Tällaisia ovat muun muassa liikunnanopetuksen riittämättömät tilat, käsityötilojen uudelleen järjestely sekä lisääntynyt hallinnon-, oppilashuollon- ja opetushenkilöstön määrä. Tulevaisuudessa myös erityisen tuen oppilaiden ja ryhmien määrän kasvuun on varauduttava.

Näistä syistä tarvitaan noin 1 275 hym²:n lisärakennus. Monitoimitalon lisärakentamisen rakennuskustannukset olisivat kaupungin rakennuttamana omaan taseeseen noin 4,1 miljoonaa euroa ja pihatyöt noin 180 000 euroa. Nykyisten tilojen muutosten kustannusarvio on noin 300 000 euroa. Rakennuttaminen toteutetaan KRV-urakkana laadittavan viitesuunnitelman pohjalta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan viitesuunnitelma ja kustannusarvio tulee sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Hanke voidaan esiselvityksen mukaan toteuttaa vuonna 2021, jolloin uudet tilat voitaisiin ottaa käyttöön 1.8.2021. Kaupunginhallitus nimesi hankkeen rakennustoimikuntaan esiselvitystyöryhmän jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajiksi Timo Sillanpään ja Marlén Timosen. Toimikuntaan tulee myös sivistyslautakunnan nimeämä edustaja.

Isokylän monitoimitalon laajennuksen valmistuminen vuosiluokkien 7−9 opetusta varten vaikuttaa Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistymiseen Yhteislyseon toimipaikkaan, Länsipuiston koulukiinteistöön. Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017, että yhdistyminen voi tapahtua aikaisintaan 1.8.2020. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esiselvityksen pohjalta Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistymisen ajankohdaksi 1.8.2021.

Sivun alkuun

Päivitetty 8.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta