Olet tässä

Kaupunginhallituksen listalla 9.9.2019

9.9.2019

Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee maanantain 9. syyskuuta kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita: 

Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt 3.7.2019 päätöksen myöntää poikkeamisluvan kiinteistölle osoitteessa Aapunkaarentie 137, Marinkainen.  Kokkolan kaupunki tekee valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemän päätöksen kumoamiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain (193 §) mukaan kunnalla on muutoksenhakuoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta. Aiemmin valvontarooli ja rajoittamaton muutoksenhakuoikeus oli ELY-keskuksella, mutta lakimuutoksen myötä oikeus muutoksenhakuun siirtyi kunnalle.  Kuntalain ja hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus käyttää kaupungin puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa.

Kokkolan kaupunki käyttää muutoksenhakuoikeutta kyseisessä asiassa, koska se katsoo rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen loukkaavan maanomistajien yhdenvertaisuutta. Lisäksi päätös on esityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä Kokkolan kaupungin rakennusjärjestyksen vastainen.

Ykspihlajan koulun ja päiväkodin urakkatarjouksesta päättäminen

Kokkolassa on parhaillaan vireillä kuusi koulurakennushanketta osana opetuksen palveluverkon muutosta. Ne toteutuvat vaiheittain ensi vuosikymmenellä.

Ykspihlajan Lahdenperään rakennettavan Ykspihlajan koulun ja päiväkodin tarjouskilpailu on päättynyt. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka on laatuarvioitu ja pisteytetty. Kaupunginhallitus päättää KVR-urakan tarjouskilpailun voittajan ja hyväksyy voittajan luonnospiirustukset ja tarjouksen sekä hankkeen leasing-rahoituksen, ja tekee rakentamispäätöksen. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2020 ja käyttöönotto on tammikuun alussa 2021.

Päivitetty 9.9.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta