Olet tässä

Kaupunginhallituksen kokous 28. lokakuuta

29.10.2019

Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.10.2019 varata teollisuustontit Topparinmäen alueelta Hahtila Oy:lle ja Reteko Oy:lle päätösesitysten mukaisesti. Myös Paratiisikuja 1 vaiheasemakaavaehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Hakalahden ja Jokilaakson koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä annetut kuulemislausunnot, kuulemistilaisuuden muistion ja sivistyslautakunnan lausunnon. Koulujen hallinnollinen yhdistäminen tapahtuu esityksen mukaan aikaisintaan vuonna 2022 ja viimeistään Piispanmäen uuden koulurakennuksen valmistuttua.

Ykspihlajan koulun ja päiväkodin uudisrakennushankkeen leasing-rahoituksen toteuttajaksi valittiin Kuntarahoitus Oyj. Kokouksessa päätettiin myös tonttivuokrauksesta rahoittajalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnot kaivosyhtiö Keliberin malminetsintälupahakemuksiin alueille Syväjärvi 3-4, Rapasaari ja Päiväneva. Kokkolan kaupungilla ei ole huomautettavaa hankkeisiin maankäyttö- ja rakennuslain tai ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisen harkinnan perusteella.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta