Olet tässä

Ajankohtaista kaupunginvaltuuston kokouksesta

18.6.2019

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto vaihtui

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto vaihtui kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kaksivuotiskaudelle 2019 – 2021 valittiin puheenjohtajaksi Tiina Isotalus, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Bjarne Kallis ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tapio Pajunpää.

Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2018

Valtuusto teki kaupunginhallituksen esittämät päätökset tulouttaa tehtyjä kaupungin poistosuunnitelman mukaisia poistoeroja (133.000 euroa) ja Kokkolan veden tehtyjä poistoeroja (189.000 euroa) tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisesti. Kokouksessa päätettiin kirjata vähennystä (142.000 euroa) vahinkorahastoon toteutuneiden menojen katteeksi ja kirjata vuoden 2018 tilikauden alijäämän (1.043.600 euroa) taseen omaan pääomaan.

Kokouksessaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin arviointikertomuksen osalta, ja velvoittaa sen antamaan tarpeelliset vastaukset ja selvitykset toimenpiteistä lokakuun loppuun mennessä.

Päivitetty 18.6.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta