Olet tässä

Tervetuloa kehittämään Kokkolan keskustaa!

20.2.2019

Kokkolan keskustan toimintoja tarkastellaan Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelussa yleiskaavan tarkistuksen pohjaksi. 

Työpajoissa kerätään osallisten ideoita ja näkemyksiä täydentämään laadinnassa olevaa suunnitelmaa. Tarvittavat maankäyttöä ja kaupunkikuvaa koskevat suunnitelmat sekä alueen liikennesuunnitelma laaditaan konsulttityönä.

 Ensimmäinen avoin työpaja - tervetuloa

Ensimmäinen kaikille avoin työpaja järjestetään kaupungintalon Kokkola-salissa torstaina 7.3. klo 16 - 18.30. Tavoitteena on, että tilaisuuteen osallistuisi niin keskikaupungin yrittäjiä, organisaatioita ja kiinteistönomistajia kuin kaikenikäisiä asukkaita ja keskustan palveluja käyttäviä kokkolalaisia.

Ilmoittautumiset työpajaan ma 4.3. mennessä sähköpostitse kaavoitus@kokkola.fi.

Ilmoittautuessa pyydämme teitä valitsemaan 1-2 kiinnostavinta työryhmää seuraavista:

 • Keskustan elävöittäminen
 • kaupunkikuva
 • viherympäristö
 • liikenne
 • Kaarlelankadun varren kohteet
 • tori ja kaupungintalon ympäristö
 • Mäntykangas
 • Rantakatu
 • kulkumuodot ja pysäköinti
 • asuminen keskustassa
 • ekologinen keskusta

Kokonaistarkastelun tavoitteet

Kokonaistarkastelun tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan tiivistäminen ja asukasmäärän nostaminen sekä pysäköinnin, liikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen.

Muita tavoitteita ovat keskustan kehittäminen toiminnallisesti monipuolisena niin, että keskusta toimii sekä kaupallisten palvelujen, julkisten palvelujen, työpaikkojen että asumisen alueena. Tavoitteena on myös vahvistaa keskustan identiteettiä ja omaleimaisuutta kehittämällä tämän historiallista, kerroksellista ympäristöä sekä huomioimalla keskustan kaupunkikuvallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Lisäksi tavoitteena on keskustan viheralueverkoston, viihtyisyyden ja sosiaalisen ympäristön kehittäminen niin, että keskusta koetaan elävänä ja houkuttelevana.

Tarkasteltavan alueen rajautuminen

Maankäytön osalta tarkasteltava alue rajautuu Antti Chydeniuksen kadun, Hakalahdenkadun, Nahkurinkadun, Rautatienkadun, Energiatien ja Herman Renlundin kadun muodostamalle keskusta-alueelle. Liikennesuunnitelma toteutuu Pohjoisväylän, Eteläväylän ja Satamatien rajaamalle alueelle.

Miten tarkastelu etenee

Ensimmäisen työpajan jälkeen suunnitelmaa kehitellään saatujen ideoiden ja huomioiden pohjalta, jonka jälkeen laaditaan suunnitelmaluonnos. Luonnosta käydään läpi seuraavassa työpajassa huhti-toukokuun taitteessa 2019. Toisen työpajan jälkeen laaditaan lopullinen suunnitelma, joka valmistuu toukokuussa 2019. Lopullinen suunnitelma esitellään yleisötilaisuudessa touko-kesäkuun vaihteessa. 


Päivitetty 20.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta