Olet tässä

Osa kaupunginhallituksen esityslistalla olleista asioista siirtyy käsiteltäväksi 4.3.

19.2.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.2. ensimmäisenä varsinaisena asiana lausuntoaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Kokkolan Sataman ympäristönluvan muutoshakemuksesta. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Asian käsittelyn johdosta esityslistan muista asioista käsiteltiin vain kiireellisimmät ja muiden asioiden käsittely siirrettiin 4.3. pidettävään kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pohjaveden ottamiseen Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Myös vastineesta valituksen johdosta kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti. Muiden asioiden käsittely siirtyy seuraavaan, 4.3. pidettävään kokoukseen.

Sivun alkuun

Päivitetty 19.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta