Olet tässä

Kaupunginhallituksen päätökset 6.5.2019

7.5.2019

Kaupunginhallitus kokoontui 6.5.2019. Päätöstiedotteessa on esitetty kokouksessa käsitellyt asiat otsikkotasolla ja tiivistetysti tehty päätös. Asiat ja päätösesitykset löytyvät kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalta.

§ 226 Esiselvitys Kyrkbacken-Villa-hankkeesta

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää

1 hyväksyä Villa-Kyrkbacken-hankkeen esiselvityksen liitteen mukaisessa muodossa hankkeen suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi

2 että Kyrkbackenin ja Villan koulujen toiminnat yhdistyvät hallinnollisesti samaan yksikköön 1.1.2020

3 että viitesuunnitelma ja kustannusarvio tulee saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen kuitenkin siten, että kohdan 3 viitesuunnitelma muutetaan toteutussuunnitelmaksi.

§ 227 Urheilupuisto/keskuspuisto suunnittelukohteet 2019

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää

1. suunnittelu- ja selvityskohteiden 2019 käynnistämisestä.

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään kohtaan 1 liittyvät erilliset hankintapäätökset

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 228 Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen - Kokkolan kaupungin toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää 

1 hyväksyä Kokkolan kaupungin toimintamallin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi  

2 lähettää toimintamallin tiedoksi kaupunginvaltuustolle

3 esittää valtuustolle, että valtuusto sekä muu luottamusmiesorganisaatio sitoutuu noudattamaan ohjeessa sovittuja periaatteita.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 229 TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallitusjäsenen valinta

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallitukseen varajäsenehdokkaan.

Päätös: Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään ehdokkaan varajäseneksi.

§ 230 Kuntapuheenjohtajapäivät 12.-13.6.2019 Oulussa

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä osallistujat Kuntapuheenjohtajapäiville 12.-13.6.2019 Ouluun. 

Päätös: Kaupunginhallitus nimesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevin ja valtuuston I varapuheenjohtaja Tiina Isotaluksen osallistumaan Kuntapuheenjohtajapäiville.

§ 231 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Joukkoliikenteen uudistaminen 2019

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1 joukkoliikenteen kehittämisessä edetään edella mainitulla tavalla ja aikataululla

2 aloite on tullut käsitellyksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 232 Valtuustoaloitteisiin vastaaminen

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 233 Vaasan hallinto-oikeuden päätös tiedoksi

Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

§ 234 Valtuuston pöytäkirjan 29.04.2019 täytäntöönpano 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesitykset.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen saman viikon aikana.

Sivun alkuun

Päivitetty 7.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta