Olet tässä

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2020

25.10.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajana talousarvioesityksen käyttötalouden osalta ilman muutoksia. Tiukasta taloudesta huolimatta vuoden 2020 talousarvioon on saatu sisällytettyä paljon uutta ja positiivista kehitystä. Muun muassa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen saadaan uusia tiloja, henkilöstöä ja toimintaympäristöjä vastaamaan oppilasmäärien ja päivähoitotarpeen kasvua. 

Investoinnit

Investoinneilla parannetaan koulujen ja päiväkotien tilatarpeita. Ensi vuonna toteutuvat Ykspihlajan koulu ja päiväkoti, Kotimetsän päiväkoti, Villan koulun laajennus sekä Isokylän monitoimitalon laajennus. Lisäksi Donnerskan koulun, ruotsinkielisen lukion sekä Piispanmäen kouluhankkeet etenevät suunnitteluun. Chydeniuksen uusi koulu otetaan käyttöön heti alkuvuodesta. Koulujen ja päiväkotien korjauksiin käytetään 1,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit sisältävät myös merkittävän panostuksen liikuntaolosuhteiden parantamiseen. Urheilu- ja tapahtumapuiston suunnitteluun ja toteutuksen aloitukseen sekä jalkapallo-olosuhteiden parantamiseen on varattu investointirahaa. Talousarvion nettoinvestoinnit ovat yhteensä 17,9 miljoonaa euroa.

Tuloveron alentaminen

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys perustuu tuloveron alentamiseen 0,25 prosentilla. Kokkolalaisille halutaan antaa selvä signaali kaupungin halusta parantaa ihmisten elinolosuhteita myös verotuksen kautta.

Veronalennusta perustellaan sen positiivisilla kokonaisvaikutuksilla kaupungin lähivuosien talouteen sekä Kokkolan vetovoimaan ja elinvoimaan. Kyse ei ole hetkellisestä ratkaisusta vaan panostuksesta tulevaisuuteen.

Talousohjelma 2020-2022 luo perustaa jatkolle

Kaupunginhallituksen käynnistämällä Talousohjelma 2020 - 2022 –työllä on keskeinen merkitys tarvittavien muutosten ja sopeuttamisen läpiviemisessä. Ohjelman tekeminen käynnistyy välittömästi laajalla yhteistyöllä kuntalaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken.


Päivitetty 25.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta