Olet tässä

Kirjastotilojen tulisi olla muunneltavia ja palvella monipuolista ajanviettoa

21.5.2019

Kokkolan kaupunginkirjaston tilaratkaisusta laaditun esiselvityksen mukaan kirjaston tilamuutoksella parannettaisiin ennen kaikkea tilan toimivuutta ja muunneltavuutta. Nykyisin kirjaston käyttötavat ovat entistä moninaisempia ja ne asettavat uudenlaisia vaatimuksia myös kirjastotiloille. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esiselvityksen kokouksessaan 20.5.2019. Määrärahatarve arvioidaan päätöksen mukaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaupunginkirjaston tilaratkaisun esiselvityksen laadinta on jatkoa kaupunginkirjaston kehittämissuunnitelmatyölle. Tilaratkaisujen selvittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun Centria –ammattikorkeakoulukirjaston muuttoa kampusalueelle alettiin suunnitella. Ammattikorkeakoulukirjaston helmikuisen muuton seurauksena vapautui noin 400 m²:n tila muuhun käyttöön. Vuonna 1999 valmistunut pääkirjastorakennus lähestyy myös peruskorjausikää ja se on suunniteltu perinteisen kirjastopalvelun tarpeiden näkökulmasta.

Kirjaston käyttötavat ovat muuttuneet oleellisesti 20 vuodessa. Pääpaino on siirtynyt tiedon hausta ja kirjojen lainaamisesta monipuoliseen ajan viettämiseen kirjastossa. Vuoden 2016 kirjastolaki myös asettaa kirjastoille ns. perinteisiä kirjastopalveluita laajempia tehtäviä. Kirjaston olisi tarjottava tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistettävä yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastoon ei tulla pelkästään hakemaan tietoa tai varaamaan kirjoja. Nykyisin kirjastossa halutaan viettää aikaa tutustumalla näyttelyihin, tuttavia tapaamalla, harrastamalla ja oppimalla jotakin uutta. Tilamuutoksella tulisikin esiselvityksen mukaan parantaa tilan toimivuutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on saada kokoelmat paremmin esille sekä tiloja tapahtumille ja yleisötilaisuuksille uuden kirjastolain vaatimusten mukaisesti. Tilamuutoksilla vastattaisiin myös asiakkaiden toiveisiin lukemiseen, oleskeluun ja työskentelyyn tarkoitetuista tiloista.

Esiselvityksessä aikatauluksi esitetään, että tarvittavat muutokset tehtäisiin vuosien 2019 ja 2020 aikana. Tarvittavia muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa kirjaston käyttötaloudesta eikä avustuksia tähän ole saatavissa. Täten muutostöihin tarvitaan investointirahoitus. 

Päivitetty 21.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta