Olet tässä

Kirkonmäen ja Villan koulujen hankkeesta on valmistunut esiselvitys

7.5.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 Kirkonmäen (Kyrkbackens skola) ja Villan (Villa skola) koulujen hankkeesta laaditun esiselvityksen suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Hallinnollisesti koulujen toiminnat päätettiin yhdistää samaan yksikköön 1.1.2020. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että toteutussuunnitelma ja kustannusarvio tulee saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkomuutoksiin liittyen 23.10.2017 Kirkonmäen koulun (Kyrkbackens skola) lakkauttamisesta ja toiminnan yhdistämisestä Villan kouluun (Villa skola) lisärakennuksen valmistuttua.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Kirkonmäen koulun toiminnan yhdistyminen Villan kouluun tapahtuisi vuonna 2019 lisärakennuksen valmistuttua. Lisärakennus ei kuitenkaan ennätä valmistua vuoden 2019 aikana, koska esiselvitys on viivästynyt muun muassa Villan koulun alueen maankäytön ja asemakaavan laajemman tarkastelun vuoksi.

Laaditussa esiselvityksessä tarkastellaan nykyisiä tiloja ja lisärakentamisen tarvetta suhteessa oppilasennusteisiin ja koulun tehtävään. Näihin liittyvät myös alueen liikennejärjestelyt, maankäyttö ja kaavoitussuunnitelmat. Hankkeesta on laadittu myös alustava pedagoginen suunnitelma, jota tarkennetaan hankkeen edetessä.

Koulujen hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu vuoden 2020 alusta alkaen. Koulujen hallinnollista yhdistymistä varten on perustettu uusi Villan koulun rehtorin virka 1.1.2020 alkaen. Myös nykyisen Kirkonmäen koulun opetusryhmät kuuluvat rehtorin toimivaltaan.

Nykyisen Kirkonmäen koulun opetusryhmien toiminta jatkuu Vingen kiinteistössä lisärakennuksen valmistumiseen asti.

Villan koulun tontille rakennettava lisärakennus mahdollistaa tilat kaksisarjaisena toimivalle esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1−6 koululle.  Hankkeen alustava koko on 826 hym², mutta lopullisesti se tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa.

Sivun alkuun

Päivitetty 7.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta