Olet tässä

Kokkola400 –juhlavuoden kustannuksiin varaudutaan vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä

12.2.2019

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2. varata 140 000 euron avustusmäärärahan kaupunginhallituksen vuoden 2020 toimintamäärärahoihin. Tällä määrärahalla varaudutaan avustamaan vuonna 2019 valmistelutukia saavien juhlavuosihankkeiden toteuttamista. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa juhlavuoden toimikunnan tehtäväksi esittää vuoden 2020 talousarvioon erillistä juhlavuosimäärärahaa toimialojen ja ulkopuolisten toimijoiden suunnitelmien pohjalta.

Kaupunginhallituksen talousarvioon on tälle vuodelle varattu 120 000 euroa juhlavuoden valmistelutyöhön. Määräraha on tarkoitettu sekä kaupungin omiin valmistelutoimenpiteisiin että avustuksiin ulkopuolisille toimijoille juhlavuoden toimenpiteiden valmistelua varten.

Tähän mennessä kaupungille on toimitettu avustushakemusta Kokkola400 –juhlavuoden valmistelua varten kahdeltatoista toimijalta. Yhteensä avustuksia valmisteluun on anottu noin 77 000 euron edestä. Valmisteluavustuksien hakijat ovat myös toivoneet kaupungilta tietoa siitä, miten hankkeiden toteuttamista vuonna 2020 tuetaan.

Kaupungille esitettyjen hankesuunnitelmien mukaan vuoden 2020 avustustarpeet ovat noin 175 000 euroa. Neuvottelut avustuksista ovat kuitenkin vielä kesken. Juhlavuotta koskevien avustusanomuksien odotetaan vielä lisääntyvän tämän vuoden lopulla ja juhlavuoden alussa.

Kansalaistoiminnan lisäksi kaupungin vastuualueet ja yksiköt valmistelevat juhlavuodelle erilaisia toimenpiteitä. Täysimääräisinä näitä toimenpiteitä ei pystytä rahoittamaan normaalivuoden käyttötalousmäärärahoista, vaan toteuttaminen vaatii erillismäärärahoja.

Sivun alkuun

Päivitetty 12.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta