Olet tässä

Koulujen lukuvuosi alkaa

7.8.2019

Kokkolan peruskoulujen ja lukioiden lukuvuosi alkaa tiistaina 13.8.2019. 

Perusopetuksen oppilasmäärä lievässä nousussa

Peruskouluissa lukuvuotensa aloittaa noin 5 550 oppilasta, joista noin 800 on ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Ensimmäisen luokan aloittaa yhteensä 640 koululaista. Muuttuneen opetussuunnitelman mukaisesti ekaluokkalaiset aloittavat varhennetun kielenopetuksen jo tulevana keväänä - suomenkielisissä kouluissa A1-kielenä on englanti, ja ruotsinkielisissä kouluissa suomi. Kieltenopetus jatkuu toisella luokalla.

Lukioissa noin 850 opiskelijaa

Kokkolan suomalaisessa lukiossa opintojaan suorittaa noin 680 opiskelijaa, joista ensimmäisellä vuosikurssilla aloittaa noin 230. Kokkolan ruotsinkielisessä lukiossa opiskelijamäärä on noin 175, joista ensimmäisellä vuosikurssilla aloittaa runsaat 50 lukiolaista.

2020-luvun koulurakennushankkeet vireillä 

Parhaillaan on vireillä kuusi koulurakennushanketta osana opetuksen palveluverkon muutosta. Ne toteutuvat vaiheittain ensi vuosikymmenellä.

Chydeniuksen koulun rakennusvaihe päättyy syksyllä, ja uudet tilat otetaan käyttöön tammikuun alussa 2020. Uusi koulurakennus on mitoitettu esiopetukselle ja 1-6 vuosiluokkien 2-sarjaiselle opetukselle. Lisäksi rakennuksen käsityötiloja käyttää myös Donnerskan koulu.

Isokylän monitoimitaloa laajennetaan. Lisärakennukseen tulevat oman lähikoulualueen perusopetuksen 7.-9. luokkien tarvitsemat tilat. Urakkatarjousvaihe on alkamassa, ja lisärakennus on käytössä  elokuussa 2021. 

Ykspihlajan Lahdenperään rakennettavan Ykspihlajan koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarjouskilpailu on käynnissä. Päätös KVR-urakoitsijasta tehdään syyskuun aikana.  Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2020 ja käyttöönotto on tammikuun alussa 2021.

Villan koulua laajennetaan, niin, että siitä tulee 2-sarjainen koulu ja Kyrkbackenin koulu yhdistetään siihen. Lisärakentamisen urakkatarjousvaihe on alkamassa. Lisärakennus on käytössä elokuussa 2021.

Piispanmäen monitoimitalon rakennushanke yhdistää Jokilaakson ja Hakalahden koulun tilatarpeet. Uudisrakennukseen tulee esiopetus, luokat 1-9 ja päiväkotitilat sekä nuorisotila. Kaupunginhallitus on hyväksynyt esisuunnitelman ja joulukuussa 2019 valmistuu hankkeen viitesuunnitelma.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa Halkokarin yhtenäiskoulun esisuunnitelman ja hankkeen viitesuunnitelma valmistellaan vuoden 2020 aikana. Myöhemmin varhaiskasvatuksen palvelutarpeen perusteella päätetään, tuleeko rakennushankkeeseen mukaan myös varhaiskasvatuksen tilat.

Donneskan koulun ja ruotsinkielisen lukion KSG:n rakennuksessa on käynnissä peruskorjaus, joka etenee vaiheittain. Valmistumiseen saakka lukio on väistötiloissa Terveystien kiinteistössä. Lisäksi suunnitellaan toiminnallisia muutoksia Länsipuiston ja Kiviniityn koulujen rakennuksiin, koska suomenkielinen lukio yhdistyy Torikadun kiinteistöön 1.8.2021.Päivitetty 9.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta