Olet tässä

Elintarvikevalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn 2018 yhteenveto

16.1.2019


Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto suoritti vuoden 2018 lopulla asiakastyytyväisyyskyselyn koskien elintarvikevalvontaa. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmalla ja lähetettiin 511 sähköpostiosoitteeseen. Vastausaikaa oli 3 viikkoa. Vastauksia saatiin 122 kpl. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin palkinto, joka on toimitettu voittajalle.

Vastausten perusteella elintarvikevalvontaan ja sitä suorittaviin tarkastajiin ollaan pääsääntöisesti melko tyytyväisiä.

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat tarkastusten hinnat.

Moni vastaaja pitäisi enemmän ennalta sovituista tarkastuksista kuin yllättäen tehdyistä. Elintarvikelainsäädännön mukaan virallinen valvonta kuitenkin on pääasiassa tehtävä ilman ennakkovaroitusta.

Yli puolet vastaajista kokee tasavertaisen kohtelun toteutuvan enintään keskinkertaisesti. Koetaan, että eri tarkastajat arvioivat asioita eri tavoin.

Vastausten perusteella parantamisen varaa on ajankohtaisista asioista tiedottamisessa sekä jossain määrin myös annettujen toimenpide-ehdotusten perustelemisessa.

Elintarvikevalvonta pyrkii kehittämään toimintaansa kyselyn tulosten perusteella etenkin tasavertaisen kohtelun ja tiedottamisen osalta.

Tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta