Olet tässä

Lausunto Kokkolan Sataman ympäristöluvan muutoshakemuksesta pöydälle kaupunginhallituksessa

19.2.2019

Kokkolan Satama on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee sataman toiminnan kasvua kivihiilen käsittelyn osalta. Luvasta päättävä aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa 26.2. mennessä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.2. jättää lausuntonsa ympäristöluvan muutoshakemuksesta pöydälle. Rakennus – ja ympäristölautakunta päätti samana päivänä lausunnostaan aluehallintoviranomaiselle ja totesi, että luvan myöntämiselle on edellytykset.

Syväsataman alueelle on jo aiemmin myönnetty ympäristölupa, joka jo sallii kivihiilen käsittelyä jossakin määrin nykyisen toiminnan puitteissa. Kokkolan Sataman muutoshakemus liittyy kivihiilen säännöllisen kauttakuljetuksen kasvattamiseen syväsatamasta. Hakemukseen sisältyy arvio hankkeen ympäristövaikutuksista sekä ehdotus ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman täydentämiseksi.

Kivihiili kuljetetaan satamaan rautateitse ja lastataan pääsääntöisesti syväsatamassa panamax- ja capesize-kokoluokan laivoihin eteenpäin kuljetettavaksi. Kerralla varastoitava määrä on arvioitu olevan noin 100 000 tonnia ja enimmillään 150 000 tonnia. Kivihiilen kuljetus on aluksi vähäisempää, mutta sitä on tarkoituksena kasvattaa miljoonaan tonniin vuodessa.

Satama on valmistautunut kivihiilen kuljetuksiin rakentamalla vuonna 2018 uuden asfaltoidun hulevesijärjestelmällä varustetun bulkkikentän. Kenttä on ympäröity 4 metriä korkeilla betoniseinämillä tuotteen leviämisen estämiseksi käsittelyalueen ulkopuolelle. Eri materiaalien säilytyskenttien väliin on lisäksi rakennettu 7,5 metriä korkeat pölyaidat. Satamalla on tarkoituksena rakentaa vastaavanlaiset betoniset suojaseinämät lastausalueelle sekä myös erillisiä pölyämistä estäviä rakenteita.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2. ennen kaupunginhallituksen kokousta. Lautakunta totesi lausunnossaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselle, että luvan myöntämiselle on edellytykset. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi, muun muassa liittyen pölyntorjuntaan ja hulevesijärjestelmään, sekä ympäristövaikutusten tarkkailuun, on asetettava kuitenkin erityisiä määräyksiä. Toiminnanharjoittajan on lautakunnan lausunnon mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristövaikutuksiin, kuten pöly- ja meluvaikutuksiin.

Sivun alkuun

Päivitetty 19.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta