Olet tässä

K. H. Renlundin museota haetaan alueelliseksi vastuumuseoksi

29.1.2019

Museolain ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistumisen myötä vuoden 2020 alussa alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakuntamuseojärjestelmän. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.1.hakea K. H. Renlundin museolle alueellisen vastuumuseon tehtävää kaikilla vastuualueilla. Näitä ovat alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaistehtävä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuurin alueellinen edistäminen Keski-Pohjanmaan maakunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää alueellisten vastuumuseoiden nimeämisestä, toiminta-alueesta sekä tehtävistä museon omistajien hakemuksien perusteella. Pääsääntöisesti tavoitteena on nimetä alueelliset vastuumuseot maakuntajaon perusteella, mutta perustellusta syystä aluerajausta voidaan tarkentaa.

Alueelliseksi vastuumuseoksi hakeutuva ja nimettävä museo vastaa alueellisesti museotoiminnan edistämisestä, taiteen ja visuaalisen kulttuurin edistämisestä sekä asiantuntijaviranomaisvastuusta kulttuuriympäristöstä. Lisäksi museolla voi olla erikseen sovittaessa myös erillinen asiantuntija- ja kehittämisvastuu.

Valmiudet vastata alueellisen vastuumuseon koko tehtäväkentästä

K. H. Renlundin museon rooli alueellisena vastuumuseona sekä museon maakunnallisen toimintaprofiilin vahvistaminen on kaupunkistrategiasta johdetun sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaista. Museolla on valmius ottaa vastatakseen kaikki alueellisen vastuumuseon tehtäväkentän osa-alueet vuoden 2020 alusta.

Maakuntamuseotoiminnan kaltainen palvelu voidaan säilyttää hakeutumisella alueelliseksi vastuumuseoksi. Sitä voidaan myös vahvistaa nykyisestä arkeologian, restauroinnin ja visuaalisen taiteen osa-alueilla. Lisäksi museo voi profiloitua erityisesti ITE- ja outsider -taiteen toimijana, jolla on kyseinen asiantuntija ja kehittämisvastuu.

Alueellisen vastuumuseon tehtävien myötä laajeneva viranomaisrooli on oleellisen tärkeä alueiden käytön hankkeissa, kuten kaavoitus- ja rakennuslupamenettelyissä sekä esimerkiksi metsäaurausten luvituksessa. Keskeistä on, että asiantuntemus on mahdollisimman lähellä toimijoita.

Alueellisena vastuumuseona toimimisella myös taloudellisia vaikutuksia

Lakiuudistuksen tavoitteena on kohdentaa lisärahoitusta nimenomaan vastuumuseon hoitamiin tehtäviin, koska tehtävien hoito kattaa ylläpitäjäkuntaa laajemman alueen. Vuoden 2020 alusta valtionosuusjärjestelmän piiriin hyväksytyn kaupunginmuseon perusrahoitus olisi 37 prosenttia, kun taas vastuullisen aluemuseon tehtävien osalta se olisi 85 prosenttia perustuen ministeriön harkinnan mukaan vahvistettavaan henkilötyövuosimäärään.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.1. myös jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen K. H. Renlundin museon hakeutumisesta valtionosuusjärjestelmän piiriin. Uudelleenhaku perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutokseen. Valtionosuuden merkitys museopalveluiden taloudelle oli viime vuonna 268 082 euroa.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta