Olet tässä

Kaupungin ruokatuotannon kehittämistyö käynnistyy

12.2.2019

Kaupungin ruokatuotannon kehittämiseen hyvän mahdollisuuden tarjoaa meneillään oleva kouluverkkouudistus. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 11.2. ruokatuotannon kehittämiseen tähtäävän selvitystyön aloittamisen ja hyväksyi työryhmän selvitystyötä varten.

Tarkoituksena on, että selvitystyön tuloksena valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä ruokatuotannon kehittämissuunnitelma.

Kaupungin ruokatuotantojärjestelmä perustuu tällä hetkellä tuotantotapaan, jossa ruoka pääasiassa valmistetaan yhdeksässä aluekeittiössä ja kuljetetaan lämpimänä päivittäin vastaanottaviin palvelukeittiöihin.

Vaihtoehtoisia tuotantotapoja voisivat olla valmistustapa, jossa ruoka jäähdytetään valmistuksen jälkeen ja kuljetetaan kylmänä vastaanottavaan kohteeseen kuumennettavaksi, tai kylmävalmistus, jossa ruoka valmistellaan aluekeittiössä tai erillisessä keskuskeittiössä, ja kuljetetaan vastaanottaviin keittiöihin kypsennettäväksi. Jälkimmäisessä tavassa kuljetus voi tapahtua esimerkiksi kaksi tai kolme kertaa viikossa.

Maaliskuulla käynnistyvän selvitystyön tavoitteena on kartoittaa mahdollisuutta uusien tuotantotapojen käyttöönottoon nykyisen tuotantotavan rinnalle. Tarkoituksena on selvittää, mihin suuntaan ruokatuotantoa kehitetään olemassa olevissa keittiöissä. Lisäksi arvioidaan uusien kiinteistöjen keittiötilojen tila- ja varustetarvetta tehokkaan ja laadukkaan ruokatuotannon onnistumiseksi.
 
Ruokatuotannon kehittämisessä keskeistä on kokonaiskustannukset ja henkilöstöresurssien taloudellinen käyttö sekä saatavuus myös tulevaisuudessa. Ruokatuotannossa ekologisuus ja energiatehokkuus ovat tärkeitä huomioitavia tekijöitä.

Sivun alkuun

Päivitetty 12.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta