Olet tässä

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2020

5.6.2019

Talousarvioraamin keskeinen tavoite on kaupungin ydinpalvelujen tuottaminen laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Raameilla pyritään turvaamaan talouden tasapaino ja strategisten tavoitteiden toteutuminen. Raameihin voivat vaikuttaa verotus- ja valtionosuusratkaisut, sekä palveluiden järjestämistä koskevat päätökset tai lainsäädännön muutokset.

Tulevien investointien osalta kouluinvestoinnit on tarkoitus tehdä omaan taseeseen, ja muut suuret investoinnit, kuten palolaitos, leasingmallilla. Lopulliset rahoitusmallit päätetään hankekohtaisesti.

Vuoden 2020 talousarvioraami perustuu tuloveroprosentin alentamiseen 0,25 prosentilla, jolla olisi laskennallisesti 2 miljoonan euron vaikutus kaupungin tuloihin. Verojen alennuksella halutaan tukea Kokkolan kaupungin elin- ja vetovoimaisuutta. Yhdistettynä Kokkolan 400-vuotisjuhlavuoteen ja palvelujen kehittämiseen luodaan pohjaa kuntalaisten tyytyväisyydelle ja tulevalle kasvulle.

Kokkolan kaupungin talousarvioraamia on valmisteltu toimialojen ja vastuualueiden suunnittelukokouksissa. Suunnittelun pohjana on käytetty tämänhetkisiä ja ennakoitavia tietoja yleisestä talouskehityksestä. Myös kuntien ja valtion välinen kustannusten jako on pyritty ennakoimaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta. 

Päivitetty 5.6.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta