Olet tässä

Kysely tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta avoinna

10.6.2019

Kaupunki toimii ja kehittää Kokkolaa asuinpaikkana ja toimintaympäristönä. Kaupunki tuottaa palveluja kuntalaisille ja hoitaa sille kuuluvia viranomaisvelvoitteita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman hyvään, kestävää kehitystä tukevaan lopputulokseen kaikkien kannalta.

Tällä kyselyllä haemme tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden kokemuksista tai niiden puuttumisesta Kokkolan kaupungin toiminnassa. 

Haluamme kartoittaa nykytilaa ja havaita tilanteita, joissa voi syntyä kokemus tai tunne epätasa-arvosta tai yhdenvertaisuuden puuttumisesta. Toivomme vastauksia asukkailta, luottamustehtävissä toimivilta ja muilta henkilöiltä, joilla on kokemus tai näkemys kyselyn aihepiirin asioista.

Kyselyyn voi vastata ja vastauksia käsitellään anonyymisti. Kyselyn taustalla ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait ja niissä mainitut yhdenvertaisen kohtelun perusteet.

Vastausaikaa on 26.6.2019 saakka.

Jos sähköiseen kyselyyn ei ole mahdollista vastata, kaupungintalon asiakaspalvelun kautta saa paperisen vastauslomakkeen. Yhteystietona tällöin on kaupungin vaihde puh. (06) 8289 111. Kaupungintalon asiakaspalvelussa saa tarvittaessa apua myös sähköiseen kyselyyn vastaamiseen.

Asiakaspalvelu sijaitsee kaupungintalolla osoitteessa Virkakuja 5, ja se on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8-16.00 (aukioloaika 24.6. lähtien kello 9-15.00).

Sähköiseen kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/CD433EB29725ABAB

Päivitetty 10.6.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta