Olet tässä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat tärkeitä kokkolalaisille

2.7.2019

Kokkolan kaupungille valmistellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Sitä varten avattiin kesäkuussa kaupungin www-sivuilla kysely, johon osallistui tasan 200 vastaajaa. 

Vastaajat pitävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tärkeänä sekä kaupungin toiminnassa että yleensä Kokkolassa. Monien mielestä tilanne on hyvä jo nyt, mutta vielä useampi toivoo näille asioille enemmän huomiota. Edellytykset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ovat siten hyvin olemassa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee huomioida nykyistä enemmän Kokkolan kaupungin toiminnassa, 80 % vastaajista on tätä mieltä. Muuallakin Kokkolassa näitä asioita saisi pitää enemmän esillä 72 % mielestä.

Kysely painottui yhdenvertaisuuslaissa mainittuihin, henkilöön kiinteästi kohdistuviin syrjintäperusteisiin.

Vastaajista 60 % (121) katsoo, ettei ole kohdannut syrjintää kaupungin toiminnoissa. Sen sijaan 40 % (79) kokee syrjintää tai syrjinnän tunteita nykyisin tai on kokenut niitä joskus aiemmin.

Syrjinnälle saattoi valita useampiakin perusteita. Useimmiten valittiin kohta muu syy (36 valintaa) ja toiseksi eniten ikä (21). Kieli, mielipide tai poliittinen toiminta sekä sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti saivat suunnilleen yhtä paljon valintoja kukin (16-18).

Viidessä kysymyksessä sai perusteella valintaansa myös omin sanoin. Näihin kohtiin saatiin yhteensä 322 vastausta. Kommentit valottivat kyselyn teemoja monelta kannalta. Miesten tai naisten vastaukset eivät poikenneet sisällöltään toisistaan.

Esteettömyys ja saavutettavuus esillä usein

Eniten perusteluja sai kohta muu syy. Vastaukset liittyivät useimmiten alueellisuuteen, esteettömyyteen ja liikkumiseen, ja monessa vastauksessa sivutaan näitä kaikkia.

Muualla kuin kantakaupungissa asuvat kokevat liikenneyhteyksien määrän ja palvelujen etäisyyden vuoksi olevansa eri asemassa kuin muut asukkaat. Kantakaupungissakin koetaan julkisen liikenteen vuorojen vähäisyys hankalana. Esimerkiksi iltatilaisuuksiin on vaikeaa osallistua vain paikallisliikenteen varassa.

Esteettömyyttä koskevat vastaukset liittyivät usein liikkumiseen. Apuvälineitä käyttävillä on hankalaa kynnysten ja katujen sekä jalkakäytävien epätasaisuuden takia. Julkisissa tiloissa on kuulemis- tai näkemisesteitä, joihin toivotaan parannusta. Kaupunkitilaan toivotaan lisää penkkejä ja muita istumapaikkoja. Kaupungin omia tiloja pystyy käyttämään esteittä 167 vastaajaa.

Toiveissa tuoksuttomuus

Julkisiin tiloihin ja tilaisuuksiin toivotaan tuoksuttomuutta. Tilaisuuksien järjestäjien toivotaan huomioivan tämän ja esittävän tilaisuuden mainoksissa ja kutsuissa toivomuksen hajusteiden välttämisestä. Tiloihin toivotaan pysyvästikin esille kylttiä tuoksuttomuudesta.

Palvelujen kehittämisessä toivotaan aina huomioitavan erilaiset toimintarajoitteet. Tähän esitetään yhteistyötä muun muassa potilasjärjestöjen kanssa jo siinä vaiheessa kun asioita suunnitellaan, mutta myös toteutusta tulisi kokeilla esimerkiksi liikuntarajoitteisten kanssa.

Edistäminen pitkäjänteistä työtä

Kaupungin toimintaa toivotaan tarkasteltavan kauttaaltaan sekä tasa-arvon että yhdenvertaisuuden kannalta. Eri sukupuolia koskevaa tasa-arvoista ajattelua toivotaan kaikkia toimintoja läpäiseväksi. Monet kirjoittavat, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen on vuosia kestävä prosessi.

Vastauksissa oli konkreettisia toivomuksia ja ehdotuksia. Yksi toiveista on liikuntapaikkojen varustaminen myös pyörätuolia käyttäville. Kaupungin suunnitelmissa onkin hankkia Meripuistoon tällaisia laitteita puiston uusimisen yhteydessä. Puistoa uusitaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Lyhyesti:

Vastaajia yhteensä 200

Vastaajissa on 134 naisia, miehiä 53, jokin muu tai ei halua ilmoittaa 13

Kokkolassa asuvia 186, muualla asuvia tai ei halua ilmoittaa 14

Vastaaja on Kokkolan asukas 174, luottamushenkilö 10, muu esim. lapsen huoltaja 16

Syrjintäperusteiden vaihtoehdot: ikä, sukupuoli, alkuperä tai kansalaisuus, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide tai poliittinen toiminta, seksuaalinen suuntautuminen, vamma tai vammaisuus, perhesuhde, muu syy.

Kysely oli avoinna ajalla 10.–26.6. Vastauskielinä oli suomen lisäksi ruotsi ja englanti. Kyselyyn vastattiin nimettömänä, eikä vastaajia pysty tunnistamaan. 

Päivitetty 3.7.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta