Olet tässä

Tehtävämuutoksia kaupunkiympäristö-toimialalla

21.5.2019

Kaupunkiympäristö-toimialan organisaatiomuutoksen myötä työtehtävissä on tehty järjestelyjä. Kiinteistöpäällikön tehtävä on muutettu kaupunkitoimitilojen isännöitsijäksi. Tehtävää hoitaa Klaus Kangas, jonka vastuualueeseen kuuluvat kaupungin omistamien kiinteistöjen isännöintiin, hallintaan, huoltoon sekä kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Kaupunkitoimitilat-vastuualueen päällikkönä toimii Jutta Koivuniemi, joka vastaa myös puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnasta. Sisäilma-asioista vastaa projekti-insinööri Eetu Pulkkinen.  Talotekniikan työnjohtaja Mikael Kronqvist vastaa talotekniikkapalveluiden sekä huollon ja kunnossapidon tehtävistä kentällä. Lisäksi yksikössä toimii sähkö- ja LVIAS-asiantuntijoita.

Kokkolan kaupunkiympäristö-toimialaan kuuluva Kaupunkitoimitilat-yksikkö ylläpitää kaupungin käytössä olevia toimitiloja, huolehtii tilaomaisuuden säilymisestä, tilojen tehokkaasta käytöstä, puhtaus- ja ruokapalveluista sekä kaikkien näiden kehittämisestä. Yksikkö vastaa kaupungin omistamien toimitilojen isännöinnistä, talotekniikkapalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä sekä valmistelee rakennettujen tonttien myynnin.

Lisätietoja:

Kaupunkitoimitilojen isännöitsijä Klaus Kangas, 044 7809 008

Projekti-insinööri Eetu Pulkkinen, 044 7809 380

Vastuualuepäällikkö Jutta Koivuniemi, 044 7809 358

Talotekniikan työnjohtaja Mikael Kronqvist, 044 7809 921

Päivitetty 21.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta