Olet tässä

Kaupunki ylsi tyydyttävään tulokseen haastavissa olosuhteissa

29.3.2019

Tilikauden alijäämä oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 1,04 miljoonaa euroa, vaikka alkuvuoden kehityksen perusteella tuloksesta näytti muodostuvan selvästi ylijäämäinen. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2018 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.2019. Tilinpäätös etenee tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn sekä kesäkuussa valtuuston käsiteltäväksi. 

 Valtakunnalliset laskelmat kuntien verotuloista osoittautuivat virheellisiksi ja verotulokertymät ja –ennusteet muuttuivat kesän jälkeen heikoiksi. Verotuloja heikensivät ansiotulovähennykset, kilpailukykysopimus ja poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset.

Lisäksi sosiaali- ja terveysmenot kääntyivät jyrkkään kasvuun edellisvuoteen ja alkuvuoteen verrattuna. Vuotta 2018 rasittivat myös kolmen miljoonaan euron edestä useat poikkeuserät, kuten takaustappiot, alaskirjaukset, luottotappiot, lisämäärärahat sekä tuottavuuserän kirjaus joulukuulle. 

Kaupunkikonsernin talous selviytyi haastavasta vuodesta tyydyttävästi. Kaupunkistrategian keskeiset taloustavoitteet: konsernivelan vähentyminen ja kuntalaisten verorasituksen keventäminen, vaativat kuitenkin entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa toimintaa ja kulukarsintaa.

Kaupungilla ja konserniyhtiöillä on lisäksi suuri määrä investointihankkeita odottamassa toteuttamista ja rahoitusta. Investointitarpeet nousevat 4 – 5 vuoden aikajanalla jopa yli 200 miljoonaan euroon.

Sosiaali- ja terveysmenoissa kasvua 4 prosenttia, muissa vain 0,15 prosenttia

Kaupungin (kaupunki ja liikelaitos) toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta 8,9 miljoonalla eurolla ollen 265,46 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat 91,44 miljoonaa euroa. Tuotot alittuivat lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja vesilaitoksen liittymämaksujen alittumisesta johtuen. 

Toimintakulut olivat 356,90 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 4,2 prosenttia, kun kaupungin muut toimintamenot kasvoivat vain 0,15 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat palkankorotusten myötä 1,6 prosentilla eli noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Vuosikate oli 11,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen heiketen edellisestä vuodesta yli 40 prosentilla. Vuosikatetta kertyi asukasta kohden 239 euroa. Vuosikate riitti vain 79 prosenttiin suunnitelman mukaisista poistoista. 

Kaupungin velkamäärän pysyvä lasku ja verotuksen keventäminen edellyttävät, että vuosikatetta pystytään tulevina vuosina parantamaan erityisesti kulurakennetta keventämällä ja turvaamalla kaupungin elinvoimainen kehitys.

Verotulot alenivat ensimmäistä kertaa nykyisen Kokkolan aikana

Yleisen talouden kohentumisen ja työllisyyden parantumisen perusteella verotulojen arvioitiin ylittävän edellisvuoden tason. Kuntien verotulot kuitenkin alittivat kaikki odotukset.

Kaupungin verotulot olivat yhteensä 188 miljoonaa euroa. Verotulot jäivät talousarvion tavoitteesta 2,8 miljoonaa euroa. Verotulojen aleneminen oli suurin yksittäinen tekijä taloustavoitteista jäämisessä.

Valtionosuudet olivat ennakoidun mukaisesti yhteensä 87,93 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,23 prosenttia.

Tilikauden tulos alijäämäinen

Tilikauden tulos oli 3,71 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen kääntyminen alijäämäiseksi johtui heikosta vuosikatteesta. Poistot puolestaan olivat ennakoidun mukaiset. On kuitenkin huomioitava, että vuonna 2018 ei kertynyt satunnaisia tuottoja, joita vuonna 2017 kertyi 24,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden alijäämä oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 1,04 miljoonaa euroa. Tavoitteena talousarviossa oli saavuttaa 0,35 miljoonan euron ylijäämäinen tulos. Tavoitteesta jäätiin 2,66 miljoonan euron tilinpäätössiirroista huolimatta 1,4 miljoonalla eurolla.

Kaupungin oma tilinpäätös oli alijäämäinen 2,43 miljoonaa euroa ja Kokkolan Veden ylijäämä oli 1,40 miljoonaa euroa.

Investoinneissa talousarvio alittui, koulu- ja päiväkoti-investoinnit 4 miljoonaa euroa

Nettoinvestoinnit olivat 18,1 miljoonaa euroa, joten investointibudjetti alittui 1,8 miljoonalla eurolla. Suuria uudisrakennushankkeita ei toteutettu omaan taseeseen velkarahalla.

Kouluinvestoinnit olivat 2,19 miljoonaa euroa ja päiväkoti-investoinnit 1,81 miljoonaa euroa. Muita suurimpia investointikohteita olivat kaupungintalon peruskorjaus (3,52 miljoonaa euroa), liikenneväylät (3,45 miljoonaa euroa) sekä maa- ja vesialueiden ostot (1,61 miljoonaa euroa).

Kaupungin lainamäärä aleni yli 10 prosentilla 

Kaupungin ja Kokkolan Veden lainamäärä vuoden 2018 viimeisenä päivänä oli yhteensä 220,58 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lainamäärä väheni 10,15 prosenttia eli 24,91 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli 4 628 euroa asukasta kohden, kun se edellisenä vuonna oli 5 143 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2017 satunnaisten tuottojen seurauksena kaupungin maksuvalmius oli hyvä. Tämä mahdollisti lainojen ylimääräiset lyhennykset. Samalla voitiin alentaa luottokannan keskikorkoa. Tulevien investointien takia paineet lainakannan kasvuun ovat merkittävät tulevina vuosina.

Konsernin tulos edelleen ylijäämäinen

Konsernin talous oli ylijäämäinen, mutta tulos heikkeni edellisestä vuodesta. Keskeiset liiketoimintayritykset tekivät edelleen ylijäämäisiä tuloksia, mutta tulostaso oli selvästi edellisvuotta alhaisempi. 

Konsernin tilikauden tulos oli 5,95 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tilikauden ylijäämä 2,08 miljoonaa euroa. Kaupungin vuonna 2017 saamat satunnaiset tuotot näkyvät vertailuvuoden konsernituloksessa.

Konsernin lainamäärä oli vuoden 2018 lopussa 408,59 miljoonaa euroa. Lainamäärä laski edellisvuodesta 9,7 prosenttia eli yli 44 miljoonaa euroa. Velkaa oli asukasta kohden 8 573 euroa, joten velkamäärä pieneni 910 euroa/asukas. 

Investointien määrä oli melko alhainen. Lisäksi yhtiöiden hyvä maksuvalmius mahdollisti velkojen ennenaikaisen lyhentämisen. 

Sivun alkuun

Päivitetty 29.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta