Olet tässä

Pitkän tähtäimen tavoitteellista toimitilasuunnitelmaa päivitetään 

5.3.2019

Kaupungin toimitila-asioita valmistellaan kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymän tavoitteellisen toimitilasuunnitelman pohjalta. Toimitilasuunnitelmassa kaupungin omistamat ja hallitsemat tilat on luokiteltu eli salkutettu tilan tulevan kehittämistarpeen mukaan. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.3 salkutuksen päivittämistä 31 tilan osalta.

Tavoitteellinen toimitilasuunnitelma antaa kokonaisnäkemyksen kaupungin omistamien ja hallitsemien tilojen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Toimitilasuunnitelma sisältää tilojen keskeiset pitkän tähtäimen toimenpide-ehdotukset ja sen tavoitteena on toimitilojen käytön tehostaminen.                                                                                                   

Tiloja koskevat toimenpide-ehdotukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Ne on esitetty kuusiluokkaisena salkutuksena, jossa jokainen salkku kuvaa siihen kuuluvien tilojen tulevaa kehityssuuntaa. Salkutusta päivitetään säännöllisesti kaupungin poikkihallinnollisen tilatiimin valmistelun pohjalta. Kaupungin omistamat ja hallitsemat tilat, eli rakennukset sekä osakehuoneistot, on luokiteltu

  • pidettäviin
  • pidettäviin ja kehitettäviin 
  • kehitettäviin/ ylläpidettäviin ja luovuttaviin 
  • luovuttaviin 
  • lisäselvitettäviin
  • uudisrakennuksiin

Esityksen mukaan 18 kiinteistöä siirrettäisiin luovuttaviksi ja 13 kiinteistöä kehitettäviksi/ ylläpidettäviksi ja luovuttaviksi. Salkkuun ”luovutaan” kuuluvat tilat on tarkoitus myydä tai purkaa ilman korjausinvestointeja. Niin kauan kuin tila on käytössä, varataan määrärahoja normaaliin kunnossapitoon. Salkkuun ”kehitettävät/ylläpidettävät ja luovuttavat” kuuluviin tiloihin varataan korjausrahoja tilan kuntoluokan kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi, kunnes rakennus myydään, luovutetaan tai puretaan. Tilojen ylläpitämiseksi on mahdollista myös luoda uusia toimintamalleja.

Päivitetty 5.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta