Olet tässä

Urheilupuiston kehittäminen etenee

22.11.2019

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25.11. kokouksessaan Urheilupuiston kehittämistä ja kaupungin sitoutumista tilojen käyttöön. Kaupunginjohtajan esitys pitää sisällään urheilu- ja tapahtumapuiston hankkeiden toteuttamisen, jossa merkittävien investointien vastapainona ovat erinomaiset, koko Suomen oloissa ainutlaatuiset liikunta- ja tapahtumapaikat. Toteutuessaan ne mahdollistavat kokkolalaisille laadukkaat olosuhteet liikuntaan, urheiluun ja syntyvään tapahtumatoimintaan osallistumiseen, sekä lisäävät Kokkolan valtakunnallista näkyvyyttä merkittävästi.

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

  • Kokkolan kaupunki sitoutuu periaatteellisella tasolla hybridiareenan käyttöön noin 1,2 miljoonan euron vuosittaisella kustannustasolla
  • jääurheilun olosuhteiden ja Urheilupuiston energiatalouden kokonaisuuden kannalta jääurheilun kehittäminen liitetään osaksi kokonaisuutta
  • kaupunki sitoutuu periaatteellisella tasolla jäähallien käyttöön nykytilanteen lisäksi noin 300 000 euron vuosittaiseen kustannustasoon
  • lopullinen investointipäätös tehdään jatkovalmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston juhlavuoden päätöksenä helmikuussa 2020

Taustaa

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 lopulla hyväksynyt urheilupuiston yleissuunnitelman alueen jatkosuunnitelman pohjaksi, ja päättänyt muun muassa, että alueelle sijoitetaan jalkapallostadion ja hybridiareena, ja varaudutaan sekä uimahallin että jäähallin laajennukseen (2 lisäkenttää).

Hankkeelle varattiin 2019 talousarviossa 330 000 euroa (Lottelundin kiertoliittymä, urheilu- ja tapahtumapuiston tiesuunnitelma sekä keskuskentän alueen tulevaisuuden ideasuunnittelu). Vuoden 2020 talousarviossa urheilu- ja tapahtumapuiston suunnitteluun, hankkeen käynnistämiseen ja mahdollisiin yritysjärjestelyihin on varattu 2 miljoonaa euroa.

Kesällä 2019 alkanut selvitystyö on osoittanut, että rahoitukselliset ratkaisut hankkeen toteuttamiseksi löytyvät, mutta keskeisenä kysymyksenä on toiminnan vuosibudjettien kestävä taso. Jotta hybridiareena toimii taloudellisesti kannattavasti, siellä tulee liikuntatoiminnan lisäksi olla toimivat olosuhteet erilaisten tapahtumien (mm. messut, näyttelyt, konsertit ja suuret kokoukset) järjestämiseen. Liikuntatilojen tulee olla samanaikaisesti eri lajien käytettävissä, jotta yhteiset tilat (kuten pukuhuoneet) ovat tehokkaassa käytössä, ja käyttövuorojen hinnat pystytään pitämään kohtuullisina.

Kaupunki sitoutuu arkipäivien käyttötunteihin omassa toiminnassaan

Keskeistä hybridiareenan talouden kannalta on ns. päivätuntien käyttö ja käyttöaste, jossa Kokkolan kaupunki hankkeen taustayhteisönä on merkittävässä roolissa. Kaupunginjohtajan esityksen mukaan kaupunki sitoutuu ostamaan arkipäivien päivävuoroja ja kohdistamaan niitä esimerkiksi koulu- ja senioriliikuntaan. Kaupungin vuotuinen kustannus tulee olemaan näiden käyttötuntien osalta noin 1-1,2 miljoonaa euroa. Tarkempi osuus kustannuksiin arvioidaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Tulevia, koululiikunnan ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin liittyviä kokonaisuuksia tarkastellaan tämän hankkeen pohjalta.

Jääurheilun olosuhteita kehitetään samanaikaisesti hybridiareenan kanssa

Urheilupuiston kokonaistilanteen tarkastelussa on nostettu esille hybridiareenan ja häähallien muodostama, toisiaan toiminnallisesti ja ekologisesti tukeva kokonaisuus. Nykyinen jääurheiluvuorojen kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, ja Best-Hall areenan sekä jäähallin korjaustarpeet vaativat nopeita toimia. Esityksen mukaan jääurheilun olosuhteiden kehittäminen otetaan mukaan urheilupuiston kokonaisuuteen omana, samanaikaisena osana hybridiareenan rakentamishankkeen kanssa. Sekä toiminnallisesti että taloudellisesti on järkevää yhdistää jäähallin peruskorjaus ja kahden harjoituskentän laajennus yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonaisratkaisua tarkastellessa myös energiatehokkuus on huomioitu: jäähallin tuottama lämpöenergia hyödynnetään hybridiareenan lämmittämisessä. Jääurheilun uusi kokonaisuus tuo vuosittaisia pääomakustannuksia lisää noin 300 000 euroa nykytilanteeseen verrattuna.

Sivun alkuun

Päivitetty 22.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta