Olet tässä

Kokkolan urheilupuiston suunnitelmaa vauhditetaan

18.7.2019

Urheilupuiston hybridiareenahankkeen selvitys tehdään vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on löytää ratkaisumalleja uuden urheilu- ja tapahtuma-areenan toteuttamiseen.

Kokkolassa on vuosia keskusteltu nykyisen urheilutalon ja uimahallin ympäristöön sijoittuvasta Urheilupuistosta. Kaupunginhallituksen vuonna 2018 asettama työryhmä on määrittänyt hankkeen keskeiset linjaukset. Alueen jatkosuunnittelun pohjaksi on laadittu päivitetty yleissuunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018.

Alueen kehittämisen ykkösprioriteetiksi kaupunginhallituksen asettama työryhmä määritti hybridiareenan toteuttamisen. ”Keskeisin peruste tälle on Urheilutalon nykyinen kunto ja siitä aiheutuvat käyttörajoitteet.  Samoin jalkapalloilun olosuhteiden kehittäminen on jo vuosia ollut työn alla”, toteaa kaupunginjohtaja Stina Mattila. ”Yhdistämällä nämä hankkeet saadaan selvää synergiahyötyä.”

Hybridiareenahankkeeseen etsitään nyt vauhtia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Tarkoitus on tehdä selvitys kuluvan vuoden loppuun mennessä, ja hankkeen selvitysmieheksi on kutsuttu KTM Jarmo Nissi. 

”Selvityksessä haetaan ratkaisuja rahoitusmalliin, yksityisen rahoituksen saamiseen, yhtiörakenteeseen ja eri toimintojen kombinaatioon. Jarmo Nissillä on vahva rahoituksen, alueen elinkeinoelämän, yhtiörakenteiden ja kunnallisen päätöksenteon tuntemus.  Olen tyytyväinen, että hänellä oli mielenkiintoa lähteä tätä hanketta selvittämään”, Mattila tyytyväisenä toteaa.

Hybridiareena tulee ensisijaisesti urheilu- ja liikuntakäyttöön, mutta suunnittelussa huomioidaan vahvasti myös sen mahdollisuudet erilaisten tapahtumien, messujen ja konserttien pitopaikkana.  Sijainti lähellä kaupungin keskustaa ja keskeisenä osana keskuspuistoa mahdollistavat kaiken tämän.

”Näen hybridiareenan rakentumisen tärkeänä osana Kokkolan vetovoimaisuuden kehittämistä.  Monipuolinen liikunta- ja tapahtumapaikka lisää kokkolalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja samalla laajentaa Kokkolan tunnettuutta erilaisten tapahtumien pitopaikkana”, selvitysmieheksi kutsuttu Jarmo Nissi painottaa.  ”Hankkeen rahoitus tulee olemaan keskeisin toteutumiseen vaikuttava asia.  Sen eteen tulen työskentelemään.  Siihen toivon myötämielistä suhteutumista alueen elinkeinoelämältä ja yksityishenkilöiltä, mikä toteutusmalli ratkaisuksi sitten syntyykään.  Jos täällä on aikanaan 60-luvulla yhteisponnistuksin saatu aikaan Urheilutalo ja Uimahalli, niin ei kai tämän päivän sukupolvet voi olla huonompia yhteisen hankkeen synnyttämisessä”, Jarmo Nissi toteaa.


Taustaa

Kokkolan kaupunginhallitus päätti 8.1.2018 käynnistää urheilupuiston/keskuspuiston suunnittelun ja nimesi samalla työryhmän hankkeelle.  Työryhmä määritti hankkeen keskeisiksi linjauksiksi

  • ykkösprioriteettina jalkapallostadionin ja urheiluareenan (Hybridiareena) sijoittaminen alueelle
  • varautuminen jäähallin (2 lisäkenttää) ja uimahallin laajennuksiin
  • yleisurheilua ei sijoiteta alueelle vaan Kirkonmäen kenttä on riittävä/toimiva.

Tältä pohjalta alueelle on laadittu päivitetty yleissuunnitelma. Tämän urheilupuiston/keskuspuiston yleissuunnitelman suunnitelmakartan Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.


Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Stina Mattila, puh. 040 806 8200

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, puh. 044 780 9093

Selvitysmies Jarmo Nissi, puh. 0400 577 608Päivitetty 18.7.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta