Olet tässä

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 valmistelu on vireillä

8.11.2019


Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on aloittanut vuosien 2020 - 2024 valvontasuunnitelman valmistelun. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat.

Kuntalaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman valmisteluun. Ajatuksia ja ideoita valvontasuunnitelman laadintaan voi lähettää 29.11.2019 saakka sähköpostitse osoitteeseen: yterveys@kokkola.fi

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, että Ruokaviraston ja Valviran laatimat toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet.

Tavoitteena on, että valvontatyö on hyvin suunniteltua, tehokasta, kattavaa, tasapuolista ja oikein kohdennettua. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin, ja sen avulla edistetään valvonnan suunnitelmallisuutta ja laadukkuutta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu-  ja tupakkavalvonnan sekä valvontatehtävät eläinlääkintähuollossa. Nykyinen valvontasuunnitelma 2015-2019 löytyy ympäristöterveydenhuollon internetsivulta www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto.

Suunnitelman mukaisista tarkastuksista, toimenpiteistä ja näytteenotoista peritään pääsääntöisesti toimijalta maksu.

Valvontasuunnitelma käsitellään Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa 11.12.2019 ja se julkaistaan päätöksenteon jälkeen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon internetsivuilla.

Lisätietoja:
terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds
Puh. 040 4892 029
andreas.smeds@kokkola.fi

Päivitetty 8.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta