Olet tässä

Lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksen toteutumisesta kyseltiin Kokkolassa

25.3.2019

Kokkolassa toteutettiin tammi-helmikuussa varhaiskasvatuksen arviointikysely, johon vastasivat sekä lapset että huoltajat. Huoltajia pyydettiin arvioimaan muun muassa lapsen varhaiskasvatusryhmän ja -ympäristön toimintaa, lapsen kohtaamista, ilmapiiriä, yksilöllisyyden huomiointia sekä osallistumisen mahdollisuuksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 417 huoltajaa.

Perheet arvioivat asteikolla 1-4 kymmentä väittämää. Parhaat arviot Kokkolassa olivat kokemukset varhaiskasvatusympäristön merkityksestä leikkiin kannustamisessa (keskiarvo 3,79), lapsen kohtaamisesta hoitoon tulo- ja lähtötilanteissa (3,75) sekä avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen huoltajien ja henkilökunnan välillä (3,72).

Heikoimmaksi huoltajat kokivat mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen (3,55). Noin 30 % vastaajista kaipasi lisää mahdollisuuksia lyhyisiin keskusteluihin omaa lasta koskevissa asioissa. Vastauksissa toivottiin myös enemmän yhteistyötä eri tahojen, kuten urheiluseurojen ja taidelaitosten kanssa. Esille nousivat myös toiminnalliset tapahtumat, joihin vanhemmat voisivat osallistua lasten kanssa.

”Kaikki vastaukset ovat meille arvokasta tietoa ja osa varhaiskasvatuksen toiminnan arviointia. Vastaukset toimivat myös pohjana, kun toimintaa kehitetään niin yksiköittäin kuin koko kaupunginkin tasolla”, toteaa varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso.

Myös lapset vastasivat kyselyyn omalta osaltaan. Eniten samaa mieltä lapset olivat väittämistä ”Minulla on kavereita” (99 %), ”Saan tutkia ja tehdä mukavia asioita päivähoidossa” (97 %) ja ”Päivähoidossa on kivaa” (95 %). Erityisesti lasten vastauksissa nousivat esille mukavana koetut asiat, kuten leikkiminen, liikunta ja kaverit. Kaveruustaitojen merkitys nousi esille myös kyseltäessä kokemuksia kiusatuksi tulemisesta.

Lapset ovat osallistuneet kyselyihin aiemminkin, mutta osallisuuden näkökulma on vahvistuva ja ajankohtainen trendi varhaiskasvatuksessakin. ”Pyrimme osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoiseen kehittämiseen. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta”, kertoo vs. varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori Essi Korkeaniemi.

Päivitetty 25.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta