Olet tässä

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen tähtää nollatoleranssiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun suhteen

27.5.2019

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.5. häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi laadittua kaupungin toimintamallia. Malli kulkee nimellä polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että myös valtuusto sekä muu luottamusmiesorganisaatio sitoutuvat noudattamaan mallissa sovittuja periaatteita.

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen –toimintamalli pohjautuu työturvallisuuslakiin. Toimintamallin tavoitteena on osaltaan edistää hyvää vuorovaikutusta ja vastuullista työkäyttäytymistä kaupungin työyhteisössä sekä tarjota tukea epäasiallisen tai häiritsevän käyttäytymisen selvittämisessä. Toimintamalli on päivitetty työsuojelujaoksen toimesta.

Kokkolan kaupunki on työpaikkana sitoutunut häirinnän nollatoleranssiin. Täten on tärkeää, että koko kaupunkiorganisaatio, niin esimiehet, työntekijät, luottamushenkilöt, työsuojelu kuin työterveyshuoltokin, sitoutuu toimimaan mallin mukaisesti.

Toimintamallissa on määritelty vastuullinen ja vastuuton työkäyttäytyminen sekä myös häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Toimintamallissa on ohjeistettu yksityiskohtaisesti, miten tulee toimia, mikäli kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi. Samaten mallissa annetaan toimintaohjeet sellaisiinkin tilanteisiin, kun henkilöä itseään epäillään epäasiallisesta kohtelusta.

Toimintamallissa on lisäksi ohjeistettu häirinnän ja epäasiallisen kohtelun selvittelyn vaiheet.

Sivun alkuun

Päivitetty 27.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta