Olet tässä

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet päivitettiin

18.3.2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.3. esityksen mukaan Kokkolan Veden jätevesijohto- ja vesijohtoverkoston sekä Kälviän Vesiosuuskunnan ja Lohtajalla sijaitsevat Kannuksen Vesiosuukunnan jätevesijohtoverkoston toiminta-alueet. Jatkossa toiminta-alueiden päivittämistarve on tarkoitus arvioida vuosittain.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolakiin. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alue velvoittaa vesihuoltolaitosta huolehtimaan alueensa vesihuollosta ja puolestaan alueella sijaitsevaa kiinteistöä liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Toiminta-alue on määriteltävä siten, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi alueen tulee olla sellainen, missä vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Kokkolan Veden osalta toiminta-aluetta on määritelty yhdessä kaupunkiympäristön kanssa vesihuollon verkostokarttojen sekä kaavoitustietojen pohjalta. Asemakaava-alueet kuuluvat lähes poikkeuksetta toiminta-alueeseen, ja rajauksena asemakaava-alueilla on pääsääntöisesti käytetty kaava- ja kiinteistörajoja. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella toiminta-aluetta on rajattu vyöhykkeenä 100 metriä laitoksen runkojohdon molemmin puolin. Liitettävän rakennuksen tulee sijaita toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivittämiseen liittyvät kartat ja asiakirjat olivat ensimmäisen kerran yleisesti nähtävillä 14.2.−16.3.2018 ja toistamiseen lausuntojen perusteella täydennettynä 31.10.−30.11.2018. Molemmilla kerroilla pyydettiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunnot saatiin rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja niissä esitetyt kommentit huomioidaan toiminta-alueiden kehittämis- ja laajennustyön yhteydessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 18.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta