Olet tässä

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivitykset valtuuston päätettäväksi

12.2.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.2. Kokkolan Veden jätevesijohto- ja vesijohtoverkoston sekä Kälviän Vesiosuuskunnan ja Lohtajalla sijaitsevia Kannuksen Vesiosuukunnan jätevesijohtoverkoston toiminta-alueita. Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen valtuustolle toiminta-alueiden hyväksymistä. Toiminta-alueiden päivittämistarve on tarkoitus arvioida vuosittain.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolakiin. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alue velvoittaa vesihuoltolaitosta huolehtimaan alueensa vesihuollosta ja puolestaan alueella sijaitsevaa kiinteistöä liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Toiminta-alue on määriteltävä siten, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi alueen tulee olla sellainen, missä vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Kokkolan Veden osalta toiminta-aluetta on määritelty yhdessä kaupunkiympäristön kanssa vesihuollon verkostokarttojen sekä kaavoitustietojen pohjalta. Asemakaava-alueet kuuluvat lähes poikkeuksetta toiminta-alueeseen, ja rajauksena asemakaava-alueilla on pääsääntöisesti käytetty kaava- ja kiinteistörajoja. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella toiminta-aluetta on rajattu vyöhykkeenä 100 metriä laitoksen runkojohdon molemmin puolin. Liitettävän rakennuksen tulee sijaita toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivittämiseen liittyvät kartat ja asiakirjat olivat ensimmäisen kerran yleisesti nähtävillä 14.2.−16.3.2018 ja toistamiseen lausuntojen perusteella täydennettynä 31.10.−30.11.2018. Molemmilla kerroilla pyydettiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

Sivun alkuun

Päivitetty 12.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta