Olet tässä

Yrityskysely nosti esille pienten yrittäjien äänen

28.2.2019

Kokkolan kaupungin helmikuinen kysely kokkolalaisille yrityksille nosti esille etenkin pienten yritysten näkemyksiä. Valtaosa (yli 90 %) kyselyyn vastanneista 220 yrityksestä työllistää 1-9 henkilöä. Vastaajista 35 % ennakoi yrityksensä kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana.

Kaupungin tehtävistä yrittäjät olivat tyytyväisimpiä yritysneuvontapalveluihin ja liikenneyhteyksien toimivuuteen. Eniten kehittämistä yritysten näkökulmasta vaativat tontit ja kaavoittaminen, yrittäjille suunnatun viestinnän parantaminen ja kunnan omien palvelujen kilpailuttaminen. Myös verotuksen koetaan vaikuttavan yritysmyönteisyyteen.

Kokkolan elinkeinopolitiikan kehittämisessä tyytyväisimpiä oltiin elinkeinopalvelujen laatuun ja saatavuuteen, kun taas lupa-asioihin sekä päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen toivottiin parantamista. Samoin yrittäjät näkivät kehittämisen tarvetta myös siinä, miten Kokkolaa markkinoidaan vetovoimaisena sijoittumispaikkana.

”Vastaukset ovat samansuuntaisia edellisen yrityskyselyn kanssa. Olen iloinen siitä, että osaan yrittäjien esille nostamista kehittämistarpeista on jo tartuttu. Invest In Kokkola käynnistettiin vuona 2017. Tänä vuonna paneudutaan sekä osaavan työvoiman saatavuuteen että alueelle sijoittuvien uusien yritysten houkuttelemiseen”, toteaa Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Elinkeino- ja kehitysyhtiö KOSEKin palvelut tunnettiin vastaajien keskuudessa hyvin. Kolme viidestä yrityksestä on käyttänyt kehitysyhtiön palveluja. Seudun kehittämistoimintaan ja yritysten elinkeinoneuvontaan, oli tyytyväisiä 76 % vastaajista. ”Tänä vuonna kaivattiin erityisesti toimivien yritysverkostojen kehittämistä. KOSEKin palvelut tavoittavat hyvin pk-sektorin yrityksiä, joilla usein myös on halukkuutta yritysten keskinäiseen verkostoitumiseen. Yhteisissä tilaisuuksissa ja valmennuksissa verkostoja syntyy luontevasti”, iloitsee Sandberg.

Mikä sitten tekisi Kokkolasta entistä paremman yrityksille? Kyselyssä kärkeen nousivat osaavan työvoiman saatavuus, paremmat liikenneyhteydet ja toimivammat yritysverkostot omassa kaupungissa. Valtaosa vastaajista aikoo jatkaa yritystoimintaa Kokkolassa, eikä ole hakeutumassa muualle.

Päivitetty 4.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta