Du är här

Ändringen av Kanaanslandsvägens dragning och Vikåvägens korsningsområde påverkar trafiken i början av sommaren

10.5.2019

Karleby stad har inlett arbetet med ändring av Kanaanslandsvägens dragning och Vikåvägens korsningsområde. Vägdragningen ändras på etappen Norra leden – Styrmannen. Samtidigt ändras korsningsarrangemangen vid Vikåvägen.

Arbetet orsakar fördröjningar och tidvis stopp i trafiken. Staden rekommenderar användning av alternativa rutter och körning till Halkokari till exempel via Gamla Varvsvägen. De som kör elever till Halkokarin koulu uppmanas också ta arbetet i beaktande. 

När vägdragningen ändras flyttas också leden för lätt trafik längs Kanaanslandsvägen. Också fotgängare och cyklister bör vara extra försiktiga och gärna använda alternativa rutter.

Ändringsarbetet pågår och påverkar trafiken till mitten av juni. Den nya vägdragningen beläggs hösten 2019.

Mera information om trafikarrangemangen: arbetsledare Nico Moilanen, 040 8065 549


Uppdaterad 10.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut