Du är här

Karleby stad tar i bruk energi som producerats med solpaneler

26.9.2019

Man placerar solpaneler på Karleby stadshus tak vilka i fortsättningen kommer att producera energi som på årlig nivå motsvarar förbrukningen av driftsel i ca 15-20 egnahemshus.

Installationen av solpanelerna utgör en del av stadens mål att minska energiförbrukningen med 4 procent senast år 2020. Samtidigt övergår staden till användningen av så miljövänlig energi som möjligt, konstaterar stadsmiljödirektör Nina Kujala: ”Vi vidtar årligen olika åtgärder i syfte att förbättra energieffektiviteten, och det var förnuftigt och kostnadseffektivt att i samband med stadshusrenoveringen också ta i bruk energi som produceras med solpaneler.”

Förnybar solkraft är en av de energiproduktionsformer som utvecklas snabbast. Produktionsformen baserar sig på omvandling av solens strålningsenergi till elström. ”Förhållandena i Finland är rätt goda för utnyttjande av solenergi”, säger Kujala. ”Man kommer att installera nästan 200 solpaneler på taket vilkas sammanlagda areal är ca 600 m2. Den årliga produktionen uppgår till drygt 50 000 kWh, vilket täcker en väsentlig del av fastighetens elförbrukning. 

Uppdaterad 27.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut