Du är här

Planeringskommitté utsågs för Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums grundrenovering och utbyggnad

29.1.2019

Stadsstyrelsen utsåg på sitt sammanträde 28.1 en planeringskommitté för Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums grundrenovering och utbyggnad.

Planeringskommittén bereder projektets lokalitetsprogram och ger stadsstyrelsen ett förslag om hur projektet genomförs och om fördelningen av ansvarsområden. Inga beslut har ännu fattats om hur byggnadens grundrenovering och utbyggnad ska genomföras eller finansieras.

Stadsstyrelsen beslöt utse byggnadschef, som fungerar som kommitténs ordförande, Donnerska skolans rektor, Karleby svenska gymnasiums rektor, tf projektchef (Stadsmiljö), stadsarkitekt och en representant för arbetarskyddsfullmäktige till medlemmar i planeringskommittén och servicesekreterare från bildningscentralen till kommitténs sekreterare.

Stadsstyrelsen beslöt utse Marlén Timonen till sin egen företrädare i kommittén samt beslöt begära bildningsnämnden att utse två företrädare till kommittén. Vid behov kan kommittén bjuda in andra sakkunniga.

När det gäller grundrenovering och utbyggnad av skolor utser stadsstyrelsen en kommitté för planering och/eller planering och byggande.

Kommittén består av företrädare allt från tjänsteinnehavare till användare och från ansvarsområdet byggnation till arbetarskydd. Dessutom är bildningsnämndens och stadsstyrelsens förtroendevalda representerade.

I samband med att kommittén utses fattas i mån av möjlighet beslut om dess uppgifter och avgränsning av ansvarsområde.

Upp

Uppdaterad 29.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut