Du är här

Karleby stad och företagarna undertecknade ett näringspolitiskt samarbetsavtal

13.3.2019

Onsdagen den 13 mars undertecknade man i Karleby det första näringspolitiska samarbetsavtalet mellan staden och företagare. ”Mål som lyftes fram i avtalet var stadens upphandlingar, dragningskraften, bedömningen av konsekvenserna för företag, utvecklingen av tillståndsprocesser samt fortsatt utveckling av näringslivsrådgivningen. Avtalet styr samarbetet mellan staden och företagarna fram till år 2021”, konstaterar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. Avtalet undertecknades av staden samt av lokala företagsföreningar som är verksamma i Karlebyregionen.

Under stadens och företagarnas morgonkaffe diskuterade man också resultatet från den färska företagarenkäten. Företagarna var mest nöjda med företagsrådgivningstjänster och fungerande trafikförbindelser. Det som kräver mest förbättring ur företagens synvinkel är tomter och planläggning samt kommunikationen som riktas till företagare samt konkurrensutsättningen av kommunens egen service. Även beskattningen upplevs som en faktor som inverkar på kommunens företagsvänlighet.

Vad borde då göras i Karleby för att staden ska bli allt bättre för företag? I enkäten var det tillgången till kompetent arbetskraft, bättre trafikförbindelser och bättre fungerande företagsnätverk i den egna staden som främst lyftes fram. Merparten av svararna tänker fortsätta med företagsverksamheten i Karleby och ämnar inte söka sig till någon annan ort.

Även Finlands Näringslivs undersökning EK Kuntaranking diskuterades. I den placerade sig Karleby ekonomiska region på 10:e plats (i föregående var placeringen 17:e). ”I EK:s barometer betonades kommunekonomins betydelse. Kommunekonomins utveckling i positiv riktning innebär också utveckling av samarbetet med företagare bl.a. vad gäller upphandling och serviceproduktion”, påminner Sandberg.

Mer information: utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, tfn 044 780 9093


Uppdaterad 13.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut