Du är här

Förslag om kandidater för morsdagshederstecken 2020 i Karleby

2.10.2019

Grunderna för att bevilja hederstecknet är kandidaternas meriter som exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap samt mera omfattande ansvarsfull omtanke och omsorg om andra. Också andra mera allmänna meriter kan beaktas.

Förslagen kan lämnas av organisationer eller motsvarande sammanslutningar samt av barnen till de mödrar som föreslås bli belönade. Som stöd för ansökningar som lämnas av kandidatens egna barn ska finnas minst två av varandra oberoende utlåtanden av sådana organisationer eller andra sammanslutningar som känner familjen väl. En ansökan där det endast finns ett förordande utlåtande eller inget sådant alls tas inte emot förrän den har kompletterats med tillräckliga förordanden.

Anvisningar och blanketter fås från stadshusets kundbetjäning.

Förslagen till mottagare av morsdagshederstecken inlämnas senast fredagen den 18 Oktober 2019 kl. 12.00 till stadshusets kundbetjäning, adress Karleby stad, Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby. Märk kuvertet ”Morsdagshederstecken”.

Uppdaterad 23.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut