Du är här

Karleby lägger fram förslag till ny flaggdag för att uppmärksamma den finländska utbildningens jämlikhet och Lucina Hagman

14.6.2019

Karleby stads bildningscentral har börjat bereda ett förslag som går ut på att lyfta fram den Kelviåbördiga professorn Lucina Hagmans insatser och pedagogiska filosofi. Idén har sitt ursprung i enskilda personers initiativ och arbetet inleddes våren 2019. Initiativtagarna anser att Lucina Hagman och jämlikheten i den finländska utbildningen är värda en flaggdag. I kalendern skulle den nya flaggdagen infalla vid den traditionella tiden för läsårsbörjan, den 1 september.

Hagman trodde på fostrans betydelse för människors utveckling, en idé som hon spred genom sina färgstarka och välformulerade skrifter och tal. I sin bok Uppfostran till kärlek som utkom 1900 hävdade Hagman att en människa blir vad hon uppfostras till. Genom sitt beslutsamma arbete för en jämlik skola och utbildning var Hagman med om att lägga grunden för dagens finländska utbildning som hör till världens mest högkvalitativa och jämlika.

Lucina Hagman föddes den 5 juni 1853 i Kelviå och dog den 6 september 1946 i Helsingfors. Hon var utbildad lärare och arbetade som skolföreståndare, hon var med om att grunda Marthaförbundet och kvinnosaksförbundet Unionen och var den första kvinnan i Finland att bli utnämnd till professor. Hon var författare, en av världens första kvinnliga riksdagsledamöter och en flitig, human samhällsaktör.

Lucina Hagman avlade folkskollärarexamen vid Jyväskylä seminarium 1875 och engagerade sig därefter i studier av skolförvaltning och pedagogisk filosofi. Hennes strävan blev att arbeta för jämlikhet mellan flickor och pojkar i den finländska skolan och utbildningen och därmed var hon också en av de aktörer som 1886 grundade Finlands i dag äldsta finskspråkiga samskola, Helsingin suomalainen yhteiskoulu (SYK). År 1899 grundade Hagman en egen skola, Helsingin Uusi yhteiskoulu, där hennes mål var att främja social rättvisa och i undervisningen beakta elevernas olika personligheter.

Under beredningen av förslaget noterades att kedjan av finländska flaggdagar är rätt mansdominerad och att det också därför finns orsak att lyfta fram Lucina Hagman, professorn och kvinnan som genom sitt arbete bidrog till den moderna finländska uppfattningen om att undervisningen bör bygga på jämlikhet och respekt för elever som individer. Med tanke på att Hagman föddes och som barn bodde i Kelviå ter det sig naturligt och motiverat att Karleby stad aktivt för initiativet framåt.

Mer information:

Bildningsdirektör Peter Johnson, 044 7809 254

Kulturdirektör Sampo Purontaus,  044 7809 264

Uppdaterad 14.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut