Du är här

Processen för kommunal finansiering av projekt ändras vid årsskiftet

30.10.2019

Karleby kommer att koncentrera beredningen av projektfinansieringen och beslutfattandet till staden vid ingången av 2020. 

Med tanke på hanteringen och utvecklingen av processen för kommunens finansiering som helhet kommer detta att garantera enhetligare behandlingsprocesser för alla organisationer som ansöker om stadens kommunfinansieringsandel. Således överförs också besluten om kommunal finansiering av utvecklingsprojekt som stödjer näringslivet och den finansiering som anvisats för ändamålet från Karlebynejdens Utveckling Ab tillbaka till Karleby stad.

Karleby stad ger de som ansöker om kommunens finansieringsandel anvisningar om eventuella ändringar i ansökningsprocessen i december.

Uppdaterad 30.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut