Du är här

Karleby stad utreder byarnas och bostadsområdenas identitet – svara på enkäten!

3.9.2019

Karleby stads ansvarsområde Planering kommer att genomföra en serie enkäter under vintern. Svaren kommer att användas som grund för långsiktig stadsplanering. Målet är att göra vardagen smidigare, staden trivsammare och främja vitaliteten i byar genom planering av den bebyggda miljön.

Den första enkäten handlar om bostadsområdenas och byarnas identitet. I enkäten efterlyses invånarnas erfarenheter och åsikter om de olika områdenas styrkor och deras utvecklingsobjekt för att attraktionsfaktorer kan bevaras och svaga punkter förbättras. Den elektroniska enkäten kan besvaras till och med den 29 september. Enkäten finns på adressen https://app.maptionnaire.com/fi/6525/

Uppdaterad 3.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut