Du är här

Flerspråkig information om Karlebys tjänster i webbtjänsten InfoFinland

12.3.2019

InfoFinland (tidigare Infopankki) är en flerspråkig webbtjänst som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbtjänsten betjänar även myndigheter i deras flerspråkiga informationsverksamhet. Sidorna med lokal information om Karleby öppnades i InfoFinland i februari 2015 och en mera omfattande uppdatering görs varje år i början av året.

I InfoFinland hittar användaren pålitlig information på sitt eget språk om flytten till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid. På webbplatsen finns grundläggande information om Finland och det finländska samhället.

På kommunsidorna finns information om vilka tjänster och på vilket sätt kommunen i fråga tillhandahåller tjänsterna. På Karlebys kommunsidor finns information om de tjänster staden och andra offentliga aktörer i Karleby tillhandahåller.

Webbtjänsten InfoFinland finns på sammanlagt 12 olika språk och de olika språkversionerna är identiska. På Karlebys kommunsidor finns information på finska, svenska, engelska och ryska. I samband med årets uppdatering beslutade man att avstå från de arabiska sidorna. De arabiska kommunsidorna användes mycket lite.

Innehållet på Karlebys kommunsidor granskas varje år och mindre uppdateringar görs vid behov. Stadens kommunikation ansvarar för uppdateringen av kommunsidorna. Innehållet sakgranskas av de aktörer som ansvarar för tjänsterna och med hjälp av andra källor som t.ex. webbtjänster.

På Karleby stads webbsidor finns länkar till InfoFinlands sidor om Karleby, bland annat från den engelskspråkiga förstasidan och under rubriken tjänster.

Om du upptäcker information på Karlebys sidor som behöver uppdateras, vänligen meddela om det via länken som finns nere på varje sida ”Skicka respons på denna sida”.

Upp

Uppdaterad 12.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut