Du är här

Utvidgningen av Storby allaktivitetshus genomförs som totalentreprenad

14.5.2019

Stadsstyrelsen beslutade godkänna 13.5 en riktgivande plan för utvidgningen av Storby allaktivitetshus. Stadsstyrelsen godkände också en tidsplan enligt vilken byggandet inleds våren 2020 och tillbyggnaden tas i bruk i augusti 2021. Stadsstyrelsen beslutade i motsats till tidigare beslut att utvidgningen genomförs som totalentreprenad.

Genom den riktgivande planen vill man försäkra sig om att exteriören bildar en harmonisk och enhetlig helhet. I planerna har skissats upp tillbyggnadens utformning och hur den kommer att placeras på tomten och anslutas till den befintliga byggnaden. Man har dessutom utrett behovet av skyddsrum samt undersökt hur utrymmena placeras i den befintliga byggnaden och i tillbyggnaden.

Nyttoytan i den riktgivande planen är 1 275 bra², vilket är densamma som tillbyggnadsdelens yta i förstudien.

En barnkonsekvensbedömning har också gjorts för utvidgningsprojektet. Resultaten av barnkonsekvensbedömningen används i samband med fortsatt planering och vid utvecklingen av skolans verksamhet. Stadsstyrelsen antecknade barnkonsekvensbedömningen för kännedom.

Stadsstyrelsen godkände också byggnadskommitténs fördelning av ansvarsområden.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut