Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde i Karleby 28.10.2019

29.10.2019

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 28.10.2019 att reservera industritomter vid Topparbackens område till Hahtila Oy och Reteko Oy i enlighet med beslutsförslagen. Även förslaget till etappdetaljplan för Paradisgränden 1 godkändes.

Stadsstyrelsen tog del av utlåtanden om hörandet som rör den administrativa sammanslagningen av skolorna i Hakalahti och Jokilaakso, anteckningar från hörandemötet och bildningsnämndens utlåtande. Enligt förslaget sker den administrativa sammanslagningen av skolorna tidigast 2022 och senast då den nya skolbyggnaden vid Biskopsbacken blir färdig.

Kommunfinans Abp valdes till leasingfinansiär för nybyggnadsprojektet för skolan och daghemmet i Yxpila. Vid sammanträdet fattades också beslut om tomtuthyrning till finansiären.

Stadsstyrelsen godkände utlåtandena till gruvbolaget Kelibers ansökan om malmprospekteringstillstånd för områdena Syväjärvi 3-4, Rapasaari och Päiväneva. Karleby stad har inget att anmärka mot projekt på basis av prövning enligt markanvändnings- och bygglagen eller miljöskyddslagstiftningen.

Upp

Uppdaterad 29.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut