Du är här

Karleby stads sommarjobb intresserar unga

4.3.2019

Nästan 700 unga sökte stadens olika sommarjobb i ansökan som gick ut i slutet av februari. I år kunde stadens sommarjobb sökas av Karlebyunga som är födda 1998–2002. Största delen av de sökande är födda 2000–2002.

”Andelen sökande till stadens sommarjobb har traditionellt sett betonats till de yngre årsklasserna. Också i år inkom flesta ansökningar av åldersklasserna 2001 och 2002”, konstaterar sysselsättningschef Ilkka Rintala. ”De flesta sommarjobb som erbjuds av den privata sektorn förutsätter att den sökande är 18 år. Vi inom stadsorganisationen kan också erbjuda sommarjobb till yngre och detta påverkar åldersfördelningen bland de sökande.”

Karleby stad kan erbjuda sammanlagt ca 250 sommarjobb. Beskedet om sommarjobb sänds senast den 24 april till alla sökande, dvs. också till dem som inte kan erbjudas sommarjobb.


Uppdaterad 4.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut