Du är här

En del ärenden på stadsstyrelsens föredragningslista skjuts fram och behandlas 4.3

19.2.2019

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 18.2 som första egentliga ärende sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om Karleby Hamns ansökan om ändring av miljötillstånd. Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.

På grund av ärendets behandling behandlades bara de mest brådskande av de andra ärendena på föredragningslistan och de övriga ärendena behandlas på sammanträdet som hålls 4.3. 

Stadsstyrelsen beslöt instämma i utlåtandet som byggnads- och miljönämnden gett till NMT-centralen i Södra Österbotten om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av grundvattentäkterna vid Karhinkangas och Sivakkokangas grundvattenområden. Stadsstyrelsen fattade beslut i enlighet med beslutsförslaget också vad gäller bemötandet som getts på grund av besvär. Behandlingen av de övriga ärendena skjuts fram till nästa sammanträde.

Upp

Uppdaterad 19.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut