Du är här

Stadsstyrelsen godkände förslaget till skattesatser – fullmäktiges beslut avgör jubileumsårets beskattning

5.11.2019

Stadsstyrelsen godkände på sitt första sammanträde i november inkomst- och fastighetsskattesatserna enligt det föreslagna.

De föreslagna skattesatserna år 2020 är

  • inkomstskatt 21,5 %,
  • allmän fastighetsskatt 1,25 %
  • fastighetsskatt för byggnader för stadigvarande boende 0,70 %
  • fastighetsskatt för övriga bostadshus 1,10 %

Man röstade om förslaget till inkomstskattesats. Raimo Hentelä föreslog att inkomstskattesatsen blir 21,75 %. I omröstningen fick stadsdirektörens grundförslag 9 röster och Henteläs motförslag 3 röster. Det slutliga beslutet om skattesatserna fattas av stadsfullmäktige på sammanträdet den 18 november.

Brudskärs arrendeavtal förlängs på tidigare villkor till slutet av 2020. Stadsstyrelsen beslutar om godkännande av överföring av arrenderätt tills stadsfullmäktiges beslut om faktorer i anknytning till prissättning och tomtöverlåtelse har vunnit laga kraft.

Uppdaterad 5.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut